Celý projekt, který je dotován čtyřiceti miliony z prostředků Evropské unie, se však již pomalu, ale jistě blíží ke svému závěru.


Havlíčkovo náměstí nyní již žije normálním životem bez výraznějších omezení pro občany a to i přesto, že čas určený na realizaci celé akce vyprší až na konci července příštího roku a některé dílčí práce ještě stále probíhají.

Doprava se vrátila

Vydlážděné jsou komunikace a chodníky na náměstí a na parkovacích místech již delší dobu zastavují automobily. Na dokončených autobusových zastávkách se objevily nové vzdušné přístřešky a do středu města se tak po půl roce vrátila městská hromadná doprava.
„To jsem skutečně ocenila. Omezení hromadné dopravy bylo nepříjemné,“ konstatovala Jana z Havlíčkova Brodu, která na nové zastávce čekala v pátek dopoledne na autobus.

Centrální plocha města se dočkala i novinek, které by podle přání zastupitelů města a autorů projektu měly návštěvníkům procházku po náměstí zpříjemnit.

„Jsou zde nové prvky městského mobiliáře. Jde například o informační tabule, plakátovací sloupy, stojany na kola, originální prameníky vyrobené speciálně pro Havlíčkův Brod, lavičky po obvodu i u Morového sloupu. Turistickým lákadlem je nově upravená studna, která zde byla nalezena,“ uvedla tisková mluvčí havlíčkobrodské radnice Alena Doležalová.

Havlíčkovo náměstí bude osvětleno novým veřejným osvětlením a slavnostně nasvíceny budou i Koudelova kašna a Morový sloup.
V současné době se stavební práce přesunuly do uliček okolo historického jádra. Na Rubešově náměstí upravují dělníci přechod pro chodce ke kostelu Nanebevzetí panny Marie.

„Na náměstí dodavatelská firma provedla i množství prací, které jsou skryty pod jeho povrchem. Jde především o rekonstrukci stávajících inženýrských sítí, plynovod, vodovod, a vybudování sítí nových, mezi které patří dešťová kanalizace, rozvody slaboproudu a silnoproudu, nebo veřejného osvětlení.

Renovují se i památky

Mimo vlastní projekt procházejí rekonstrukcí i historické památky na náměstí. Jednou z nich je Koudelova kašna, u které byla vybudována podzemní šachta, a ve dně kašny byly provedeny rozvody. Další zrestaurovanou pamětihodností je Mariánský sloup s doplněnými schodišťovými stupni.

Projekt revitalizace byl hojně kritizován i z hlediska vykácení zeleně, která hlavně v létě poskytovala příjemný chládek. I to však slíbili představitelé města napravit. „V brzké době se zde objeví osm odrostlých lip. Po obvodu náměstí pak bude vysázeno dvaatřicet hlohů,“ uvedl již dříve místostarosta Havlíčkova Brodu Libor Honzárek.

Rekonstrukce další přilehlé ulice, Svatovojtěšské, bude pokračovat i v příštím roce. Tuto investici však bude již město hradit plně ze svého rozpočtu.