K nákladné revitalizaci vodních kaskád se město rozhodlo kvůli nebezpečnému vylévání vody do okolí.

Koryto potoka bude vyčištěno

„Dokončeny jsou úpravy rybníka Štičí a dodavatelská firma pracuje na rybnících Hajdovec, Pfafendorský a Zádušní, kde se opravují především výpustní otvory a bezpečnostní přelivy. Stávající koryto bude v tomto úseku pročištěno a také stabilizováno,“ přiblížila průběh prací tisková mluvčí havlíčkobrodské radnice Alena Doležalová.

Mezi rybníky také probíhají vegetační úpravy, vysazují se zde nové keře a stromy. Už v příštím roce by pak měla začít druhá fáze revitalizace, která by se měla citelně dotknout dalších úseků potoka a přilehlých rybníků. Podle zástupců města je v plánu mimo budování slepých ramen, tůní a zákrut například i stavba suchého polderu nad největším rybníkem Cihlář. Tato novinka by v případě potřeby měla pojmout asi padesát kubíků vody.

„Cílem stavebních prací, které by měly skončit v prosinci roku 2012, je celková revitalizace vodního toku tak, aby vyhovoval bezpečnostním požadavkům a město nebylo ohroženo jeho rozvodňováním. Návaznost na park Budoucnost počítá i s využitím této lokality k rekreaci občanů i návštěvníků Havlíčkova Brodu,“ dodala Doležalová.

Celý projekt ale také není levnou záležitostí. Radnice města na něj získala dotaci z evropských fondů, která činí více než čtyřicet milionů korun. Celkové náklady pak dosáhnou výše zhruba 48 milionů.