„Zatím se snažíme získat potřebné dotace,“ upřesnil starosta Miloš Uchytil. Například na obnovu zeleně požádala obec o dotaci z Operačního programu životního prostředí, protože celá akce by stála asi 8,8 milionu korun. V současné době čeká na výsledek.

Nekvalitní dřeviny   nahradí nová zeleň

„Obnovou by měla podle předem zpracovaného projektu projít veškerá zeleň na obecních pozemcích. Některé nekvalitní dřeviny by byly vykáceny, místo nich osazeny nové,“ popsal starosta Uchytil stručně podstatu celého projektu.

Již zrekonstruovali  obecní dům a kostel

S obnovou zeleně úzce souvisí i další investiční akce, které Nová Ves u Chotěboře plánuje provést s pomocí státních dotací, a sice rekonstrukce náměstí a dostavba chodníků.

Podle starosty obce Miloše Uchytila byly v tomto směru již uskutečněny některé kroky. Už v minulosti byla kompletně zrekonstruována obecní budova v centru a také dokončena oprava fasády místního kostela.

Na řadu by mělo přijít zbourání staré obecní váhy, prázdné plochy budou vydlážděny a změněny v parkoviště, nebo se dočkají osázení novou zelení.