Zatím se s chodem radnice průběžně seznamuje. Až do 19. listopadu totiž bude pracovat na současné pozici projektového manažera odboru sociálních věcí na krajském úřadě v Jihlavě.

„S týmem administrujeme projekt v celkové výši zhruba 260 milionů korun, které jsou určeny pro poskytovatele sociálních služeb. Navíc musíme do konce listopadu odevzdat monitorovací zprávu pro ministerstvo práce a sociálních věcí, coby lídr týmu jsem za to zodpovědný. Nedovedu si představit, že bych zničehonic oznámil, že končím,“ vysvětlil svůj pozdější nástup do funkce starosty Petr Vaněk.

Nesmyslný obchvat  v územním plánu

Nový šéf radnice chce navázat na svého předchůdce. „V Ledči nad Sázavou se za působení Stanislava Vrby udělala spousta práce, ale stále je co zlepšovat,“ řekl Vaněk.

Přednostně chce nový starosta řešit nový územní plán, rozsah památkové zóny, hrad a také dopravu ve městě. „Ledeč má územní plán někdy z roku 1972, který je naprosto nevyhovující. Počítá například s nesmyslným obchvatem města, který by v případě realizace znamenal zboření poloviny Koželské ulice. Musíme vypracovat nový územní plán, který bude odpovídat požadavkům moderního města,“ sdělil Vaněk.

Další výzvu k řešení vidí v rozloze městské památkové zóny, kterou vnímá jako naddimenzovanou. „Spadají do ní například domy v ulici Pod skalkou, které byly postaveny na přelomu 70. a 80. let. Zóna také dělí ulici Jaroslava Haška, kde jsou ty nešťastné „stalinovy baráky“, domy na jedné straně ulice v památkové zóně jsou a na druhé straně ulice už nejsou. Takováto zóna je nešťastně koncipovaná,“ míní Petr Vaněk.

Svůj pohled obrátil také na hrad. „Na objektu se udělala spousta práce, ale nevidím záměr. Musíme se zamyslet se zastupiteli, co s hradem chceme dělat, aby se neopravoval jen pro opravy, to je zbytečný luxus, a na ten město v současné době nemá. Jsem rád, že hrad žije a vítám aktivity občanských sdružení, ale tam jsou potřeba stamilionové investice a zastupitelstvo by proto mělo vytýčit pevný směr a cíl, co s hradem dál,“ řekl Vaněk.

Během na dlouhou trať bude řešení dopravy v centru Ledče. „Když o půl třetí skončí Kovofiniš, tak je náměstí na dvacet minut totálně ucpané. Bude to běh na delší trať, bude třeba najít nějaké smysluplné řešení,“ informoval starosta.

Změny čekají i na webové stránky

Dílčích změn doznají také internetové stránky města. „Chystám menší úpravu hlavní stránky. Měla by mít důstojnější podobu. Rubriku Dotazy zachovám, ale bude tam fungovat určitá korekce. Dotazy občanů budou směrovány na pověřeného pracovníka a zodpovídat je budou kompetentní osoby,“ přiblížil změny ve fungování elektronické komunikace starosta.

Curriculum vitae
Mgr. Petr Vaněk
Narozen 9. února 1969 v Kroměříži. Vystudoval právnickou fakultu, pracoval jako podnikový právník v OP Prostějov a Sukno Humpolec, v letech 2002 – 2010 provozoval vlastní právnickou praxi. Od března do listopadu 2010 pracoval na pozici projektový manažer odboru sociálních věcí na krajském úřadě v Jihlavě. V pondělí 8. listopadu 2010 byl zvolen starostou Ledče nad Sázavou.
Je ženatý, má dvě děti, od r. 1997 žije v Ledči nad Sázavou.
Záliby: historie, četba.