Na začátku května příštího roku se do této krásné země budou moci dokonce podívat. Jejich škola totiž připravuje již pátý zahraniční poznávací zájezd.

„Prvním objektem našeho zájmu bylo v roce 2006 Nizozemsko. Žáci byli s tématem seznámeni již na počátku školního roku. Každá třída druhého stupně si zvolila některou oblast, týkající se života v Nizozemsku - kulturu, sport, historii, hospodářství nebo třeba kuchyni,“ popisoval učitel František Roček, který zájezdy organizuje.

Žáci celý školní rok shromažďovali materiály, vztahující se k vybrané oblasti, připravovali si scénky, hudební čísla, kreslili obrázky, mapy a vyráběli různé rekvizity.

Koncem dubna pak výsledky své píle předvedli svým rodičům. Jejich snažení korunoval zájezd do Nizozemska a Belgie. Další roky následovalo v podobném duchu poznávání Švédska, Itálie, Francie a Velké Británie.

„Termín letošního zájezdu do Švýcarska byl stanoven na pátého až devátého května 2011 a jeho program je určitě velmi zajímavý. Navštívíme například Schaffhausen, Rýnské vodopády, Curych, Luzern a Interlaken. K účasti na zájezdu zveme naše žáky, jejich rodiče, prarodiče, bývalé žáky i přátele školy. Máme radost, že ač jsme malá škola, vždy jsme zájezd naplnili a zvládli jeho program. Někteří s námi jezdí každým rokem a vždy na konci jednoho zájezdu se už zajímají, kam vyrazíme příště,“ informoval učitel Roček.

Zuzana Klementová