Mezi společností Nimiru, která zastupuje investora, jímž je společnost Tesco Stores ČR, a havlíčkobrodskou samosprávou panuje napětí vyvolané zdlouhavým administrativním procesem. Uvolnit ho může pondělní jednání zastupitelstva.

To se po několika měsících opět k problematice výstavby hypermarketu vrátí a zabývat se bude prodejem poslední části pozemků, které investor pro uskutečnění svého záměru potřebuje. Konkrétně jde o tisíc metrů čtverečních v lokalitě výpadovky na Kolín, nedaleko čerpací stanice ÖMV.

Výstavba hypermarketu Tesco je v souladu s územním plánem města Havlíčkova Brodu a kladnými stanovisky ji posvětily i všechny dotčené úřady. Bez větších problémů odkoupil investor zbývající pozemky, které pro uskutečnění svého záměru potřebuje, a to od kraje Vysočina a privátních vlastníků.

Netrpělivý investor

„Neskrývám, že investor je už netrpělivý. Prostředky určené pro výstavbu hypermarketu má připravené a stále deklaruje svůj zájem ho v Brodě postavit a provozovat. Nerozumí, a my také ne, proč ještě nedošlo k prodeji poslední části pozemků, jejichž prodej už zastupitelstvo Havlíčkova Brodu schválilo. A to na červnovém zasedání, kdy pověřilo radu, aby mu předložila ke schválení smlouvu o smlouvě budoucí kupní a plánovací smlouvu, jejímž předmětem bude výstavba hypermarketu,“ uvedl Petr Ošlejšek, jednatel společnosti Nimiru.

Máme k dispozici materiály, které zastupitelé před jednáním zastupitelstva dostali. Nejsou úplné a návrhy smluv, které měla rada připravit, mezi nimi nejsou,“ neskrýval své rozhořčení Ošlejšek.

Místostarosta Havlíčkova Brodu Čeněk Jůzl konstatoval, že zastupitelstvo města prodej zatím neschválilo a podle červnového usnesení a pravidel, kterými se v souvislosti s prodejem pozemků za účelem další výstavby řídí, by mělo současně posoudit, popřípadě i schválit smlouvu kupní a smlouvu plánovací.

„Zastupitelé mají ve svých materiálech k dispozici i návrh kupní smlouvy, kterou připravila společnost Nimiru. Smlouvu plánovací chystá pro radu a zastupitelstvo odbor rozvoje města,“ řekl Jůzl.

Podle mých informací hotova ještě není, neboť stále ještě chybí povinné přílohy a s investorem musí odbor ještě jednat. Hlavní bod v kupní smlouvě, který není dořešen, je nástup právního účinku smlouvy. Město postupuje zcela standardně a převod prodaných pozemků do vlastnictví investora podmiňuje kolaudací stavby a geometrickým zaměřením skutečného stavu. V této souvislosti se konkrétně hovoří o termínu šedesáti dnů po kolaudaci. Samospráva se tak jistí, že ke stavbě skutečně dojde,“ řekl Jůzl.

„Toto je ale pro investora nepřijatelné. A kromě toho to s ním nebylo ani řádně projednáno,“ reagoval Ošlejšek a uvedl, že investor požaduje nástup právního účinku smlouvy v okamžiku, kdy vstoupí v platnost územní rozhodnutí. „Je to logické. Investor chce investovat do stavby na svém pozemku. Naši právníci proto vypracovali návrh, který chceme ještě před pondělním zasedáním rozeslat všem zastupitelům. Návrh spočívá v tom, že se ve smlouvě objeví usnesení o předkupním právu k pozemku ve prospěch města,“ vysvětlil Ošlejšek.

Jůzl i Ošlejšek shodně potvrdili, že od června letošního roku probíhá mezi samosprávou a investorem čilá korespondence. Ke slovu se dostala i právní oddělení.

„Pan Ošlejšek si myslí, že to jsem já, kdo všechno brzdí. Ale tomu tak rozhodně není. Uznávám, že to všechno trvá dlouho, ale podklady, plánovací smlouvu, které nám investor v uvedené době posílal, nebyly často kompletní a nejsou ani dosud. Přicházely i těsně před jednáním zastupitelstva a nebylo je tak možné zastupitelstvu předložit. Podmínka v kupní smlouvě navržená investorem je nestandardní a musí o ní také rozhodnout zastupitelstvo,“ řekl Jůzl.

„Čekáme na město“

Ošlejšek ovšem oponuje: „Materiály připravuje pro zastupitelstvo město, ne my. Očekávali jsme, že nás požádá o jednání nad konkrétními materiály, nebo si vyžádá podklady, či nás předem písemně seznámí o návrhu usnesení.“

Připomeňme, že investor má v úmyslu kromě vybudování hypermarketu na ploše čtyř tisíc míst přinést Havlíčkovu Brodu, kde v současné době hledá práci více než tisícovka lidí, až dvě stovky pracovních míst.

V lokalitě chce za zhruba dvacet milionů korun vybudovat i příslušnou dopravní infrastrukturu a inženýrské sítě.
Rozhodnutí zastupitelstva nelze předjímat. Část zastupitelů s výstavbou hypermarketu Tesco v Havlíčkově Brodě souhlasí, část ne. Rozdělena je i veřejnost. Dokonce vznikla i petice občanů, kteří Tesco ve městě nechtějí, a kteří Tesco naopak chtějí.

Vypadá to, že administrativní „válka“ mezi investorem a samosprávou o detailech plánovací smlouvy bude ještě pokračovat. Místostarosta Jůzl zdůraznil, že město postupuje obvyklým způsobem, jednatel Ošlejšek namítá, že se Tesco s takovým přístupem ještě nesetkalo.

Podle informací Deníku stojí v pozadí celé této kauzy ještě třetí, a to konkurenční hráč. Silná havlíčkobrodská stavební společnost, která údajně uvažuje o výstavbě jiného obchodního střediska, a to v lokalitě výpadovky na Jihlavu.
Petr Ošlejšek odmítl tuto skutečnost komentovat, Čeněk Jůzl prohlásil, že o nikom takovém neví.