V otazníku se klienti mohli vyjádřit také k tomu, v čem konkrétně jim pečovatelské služba pomáhá, zda by uvítali, nebo potřebovali nějakou změnu, která by vedla ke zlepšení poskytovaných služeb.

Z devadesáti pěti rozeslaných dotazníků se jich vrátilo dvaašedesát. Z výsledků vyplynulo, že pečovatelská služba vede lidi k lepšímu způsobu stravování, dále k aktivnějšímu pohybu a všechny její kroky a používané postupy vedou k tomu, aby klienti mohli co nejdéle zůstat ve svém domácím prostředí a mezi svými lidmi.

Klienti vyjádřili také spokojenost i s úklidem, koupáním a vůbec s přístupem pečovatelek. Naopak jim vadila přílišná byrokracie, která pečovatelské službě svazuje ruce.