Za čtyři roky podpořila obecně prospěšná společnost Havlíčkův kraj zhruba 26 zajímavých investičních projektů za dobrých 20 milionů korun ze státních dotací.

To je lze podle ředitelky této společnosti Jaroslavy Hájkové považovat za výrazný úspěch. Obecně prospěšná společnost (OPS) Havlíčkův kraj vznikla v roce 2006 z iniciativy města Ždírec nad Doubravou, města Přibyslav a zemědělské akciové společnosti Krucemburk v rámci programu Leader Ministerstva zemědělství ČR. Sdružuje celkem čtrnáct obcí na území Přibyslavska a Ždírecka, včetně rozličných podnikatelských subjektů.

„Hlavním posláním je podporovat rozvoje regionu, což se, myslím daří,“ konstatuje ředitelka Hájková.

Od roku 2008 získává OPS Havlíčkův kraj finanční podporu ze Státního zemědělského intervenčního fondu, jeho aktivity zasahují jak do oblasti podnikání, tak i do zemědělství, či kulturních aktivit.

Za poslední čtyři roky tak OPS podpodřila zhruba 26 zajímavých projektů částkou dvaceti milionů korun získaných ze státních dotací. V současné době má podle ředitelky Hájkové k dispozici pro případné žadatele 7,5 milionů korun a vydává i vlastní zpravodaj.

Členství není podmínkou

„Prostřednictvím Havlíčkova kraje se podařilo zrekonstruovat elektroakustiku v kulturním domě Přibyslav za 1,8 milionu korun, natřít střechu na kostele sv. Kateřiny ve Stříbrných Horách, vydláždit farní dvůr přibyslavského kostela, nebo ve Ždírci nad Doubravou přispět k dostavbě společenského sálu v budově městského úřadu, či vybudovat klubovnu v hasičské zbrojnici v Havlíčkově Borové,“ uvádí ředitelka Hájková některé zdařilé projekty uskutečněné s podporou OPS. Jak zdůrazňuje, OPS podporuje nejen velké investiční akce, ale i akce poměrně menšího rozsahu, jako například šachové turnaje, podpora soukromého podnikání nebo aktivity neziskových organizací.

„OPS podporuje také aktivity subjektů, které nejsou členy OPS. Podmínkou ale je, aby akce, které tyto organizace nebo spolky pořádají byly na území, které do působnosti OPS spadá,“ připomíná ředitelka Hájková.

Podle starosty Přibyslavi Jana Štefáčka jsou organizace jako OPS Havlíčkův kraj pozitivní záležitost neboť znamenají jistý příjem pro města obce a organizace, a to i v době kdy stát šetří a plánuje rozsáhlé úspory. Že finanční zdroje pro OPS Havlíčkův kraj by zatím neměly vyschnout, potvrzuje i ředitelka Hájková.

„Finanční prostředky z programu Leader máme přislíbeny až do roku 2013,“ zdůrazňuje ředitelka. Šanci získat podporu od OPS na svoje aktivity mají tedy zájemci z řad neziskovek, podnikatelů, organizací a spolků i v letošním roce.