Ovšem jako každý rok se organizátoři – Oblastní charita v Havlíčkově Brodě, potýkají s některými problémy. Jedním z nich je nedostatek koledníků.

„Tříkrálová sbírka se bude konat na území havlíčkobrodského a humpoleckého vikariátu. Máme k dispozici celkem 320 zapečetěných pokladniček,“ informovala hlavní koordinátorka sbírky Miroslava Vodrážková.

Například pro město Havlíčkův Brod by mělo být k dispozici 40 pokladniček, ale podle Vodrážkové ne všechny budou zřejmě využity. „Jako tradičně máme právě v Havlíčkově Brodě problém zajistit dostatek koledníků,“ povzdechla si Vodrážková. Tomu samozřejmě odpovídá i vybraná částka, která je právě v Havlíčkově Brodě nízká. Úplně jiná situace ale je například v Přibyslavi.

Tady se rok co rok chlubí na Havlíčkobrodsku snad největším množstvím vybraných peněz. V pokladničkách koledníků se nezřídka octnou i tisícikorunové bankovky.

V Přibyslavi a okolních obcích se tříkrálové koledování odbude v sobotu. Sraz se koná v klubovně skautů Aldebaran ve farním dvoře. Pro Přibyslav a okolní obce je připraveno 30 pokladniček. Nejen tříkráloví koledníci, ale i veřejnost jsou po koledování zváni na tříkrálový koncert do místního kostela, vstupné na akci je dobrovolné a bude rovněž určeno na konto Tříkrálové sbírky.