Bonusy v řádech desetitisíců až statisíců korun za kvalitní výsledky, odpovědnost nebo aktivitu ve službě za loňský rok zřejmě dostanou lidé z krajského policejního ředitelství v Jihlavě. A to i přesto, že Ministerstvo vnitra v současné době jasně proklamuje ekonomicky šetrný postoj při rozdělování resortních peněz.

Podle neoficiálních, ale informovaných zdrojů Deníku, mohly odměny některým vysokým příslušníkům krajského ředitelství dosáhnout až k částkám, které značně převyšují dvě stě tisíc korun. Menší bonusy se podle zdroje stále pohybují minimálně v desetitisícových řádech.
Situace je o to paradoxnější, že na obvodních služebnách se musí znatelně šetřit nejen na platech řadových policistů, ale například i na palivu do služebních automobilů a policisté jsou tak při každodenní práci limitováni.

Tyto informace Deníku nepřímo potvrdila i Dana Čírtková z preventivě informačního oddělení jihlavského policejního ředitelství. „Krajské ředitelství policie kraje Vysočina postupuje při udělování kázeňských odměn a odměn přesně podle litery platného Zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Také v loňském roce byly v rámci Krajského ředitelství policie kraje Vysočina, v souladu s platným zákonem, udělovány policistům odměny,“ komentovala úředním jazykem Čírtková.

Zveřejnit konkrétní jména těch, kteří bonusy pobírali, stejně jako jejich výši však podle Čírtkové nelze, protože by to bylo v rozporu se zákonem na ochranu osobních údajů. „Obecně lze říci, že výše odměn jednotlivých policistů je vždy závislá na rozsahu odpovědnosti, která je jim svěřena. Výše odměny je také závislá od jejich aktivity a iniciativy při plnění služebních úkolů a musí odpovídat také kvalitě výsledků, kterých tito policisté při plnění služebních úkolů dosahují. To znamená, že když například tým policistů vyřeší vraždu, může za svoje dobré výsledky dostat určité ocenění,“ sdělila Čírtková.

Kdo však tedy o rozdělování peněz mezi pracovníky úřadu rozhoduje? Podle policejního prezidia neexistuje předpis či tabulka, která by o přidělování financí mohla rozhodovat. „Žádný takový předpis neexistuje. Udělování a stanovení odměny je plně v kompetenci služebního funkcionáře, který o jejím udělení rozhodl,“ podotkl tiskový mluvčí policejního prezidia Jaroslav Ibehej. O bonusech pro podřízené tedy vždy rozhodují vedoucí útvarů. Mezi odměny by však mohly patřit nejen peněžité dary, ale i písemná pochvala nebo služební medaile.