O sedm klientů pečuje v současné době organizace Dům na půli cesty J. J. Pestalozziho v Havlíčkově Brodě. Učí je jednat samostatně, navštěvovat úřady, najít si samostatné bydlení a práci.

Před svátky si klienti Domu na půli cesty připravili dokonce malé vánoční posezení spojené s pohoštěním a rozdáním dárečků.

V současné době tato organizace s hlavním sídlem v Chrudimi, která se zaměřuje na pomoc bývalým klientům dětských domovů a výchovných ústavů, spravuje v Havlíčkově Brodě dva byty. Pečuje o sedm klientů, v současné době jsou většina z nich chlapci.

Je třeba mít krizové centrum

„Získat zaměstnání se zatím podařilo pouze jednomu z nich. Jeden klient studuje, dva jsou evidováni na úřadě práce a pomalu se učí stavět se na vlastní nohy a najít svoje místo v životě,“ speciální pedagožka Domu na půli cesty Dana Jonášová.

Podle jejích bohatých zkušeností je pro bývalé klienty dětských domovů a výchovných ústavů návrat do „normálního“ života často šokem.
„Učí se jak jednat samostatně, například jak navštívit úřady a jak s nimi jednat, jak požádat o práci. Proto vnímám jako velmi pozitivní skutečnost, že naši klienti jsou i po odchodu z těchto zařízení k sobě solidární a snaží se pomáhat si navzájem i ve chvílích, kdy my jim nejsme na blízku,“ konstatuje Jonášová a zdůrazňuje potřebnost projektu, který v současné době Centrum J. J. Pestalozziho připravuje, a sice krizové centrum, kde by potřební klienti našli veškeré sociální služby doslova pod jednou střechou.

Všechny služby pod jednou střechou

„Takové centrum na Vysočině neexistuje. V zařízení, které chceme vybudovat, ovšem pokud se nám podaří získat dostatek finančních prostředků, by klienti našli veškerou pomoc a podporu, včetně služeb psychologa. S ohledem na chystané vládní úspory a škrty, které provázejí i další společenské změny, například v oblasti podpory v nezaměstnanosti a zvyšování nájemného, lze očekávat, že mnoho rodin se dostane do sociální tísně a problémů, což bývá provázeno zadlužeností, které nezřídka doprovází například také domácí násilí,“ uzavřela speciální pedagožka Dana Jonášová.