Jednu z dominant Havlíčkobrodska podle Wiehlových plánů z roku 1870 v tehdejším Schonfeldu vztyčil známý stavitel Josef Šupich z Německého Brodu.

Na slavnostní odhalení mohyly, které organizoval Palackého tchán Ladislav Rieger, přišlo v říjnu 1874 u příležitosti 450. výročí Žižkova úmrtí navzdory úřednímu zákazu přes dvacet tisíc lidí.

Wiehl se narodil v roce 1846 v Plasích. Byl zakládajícím členem České matice technické a v roce 1895 byl jmenován členem České akademie pro vědy, slovesnost a umění.

Od italské renesance k české

Je považován za hlavního tvůrce tzv. české novoronesance. Podle Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách, kterou v roce 2004 vydal Ústav dějin umění Akademie věd, Wiehl „přešel na formu národní českorenesanční”. Po prvních dílech ovlivněných italskou renesancí dospěl k osobitému výtvarnému projevu. Snažil se zhodnotit typicky české architektonické tradice z konce 16. století - štíty domů, sgrafitová průčelí, členění oken.

Tvořil v době velkého rozmachu české měšťanské společnosti, která si přála, aby se ve stavbách odrážela její rostoucí hospodářská moc a zároveň byly respektovány i historické reminiscence. „Na Antonína Wiehla se poněkud zapomnělo, styl české renesance už není tak populární jako třeba v 50. letech minulého století, kdy ho Zdeněk Nejedlý doporučoval jako vzor architektům tzv. sorely. Za to už ale nebohý projektant nemůže,” řekl k výročí Zdeněk Lukeš. Za čest spolupracovat s Wiehlem si pokládali největší čeští výtvarní umělci 19. století - sochař Josef Václav Myslbek a malíři František Ženíšek a Mikoláš Aleš.

K nejznámějším Wiehlovým pracím patří Myslivečkovský mlýn - staroměstská vodárna na Novotného lávce a monumentální budova České spořitelny. V roce 1889 začala podle jeho návrhu stavba Slavína a arkád na Vyšehradském hřbitově. Rok před úmrtím vyhrál soutěž na přestavbu Staroměstské radnice, která však nebyla realizována.

Svůj dům na rohu Václavského náměstí a Vodičkovy ulice s figurálními malbami na fasádě od Mikoláše Alše věnoval České akademii věd. Antonín Wiehl zemřel 4. listopadu 1910 v Praze.

Ivo Havlík