Univerzita volného času při Krajské knihovně Vysočiny v Havlíčkově Brodě připravuje zápis do letního semestru. Koná se v úterý 18. ledna od 12 do 17.30 hodin a ve středu 19. ledna od 9 do 17 hodin na oddělení specializovaných služeb krajské knihovny.

Zájemci se mohou těšit na spoustu počítačových i nepočítačových oborů. V nabídce tak je třeba Filozofie, Malíři českého venkova, Dějiny Havlíčkobrodska, Život našich předků, Psychologie, Umění portrétu, Zdravý životní styl, Dějiny hudby a Kapitoly z dějin české poezie.

Počítačové obory budou opět realizovány na několika vědomostních úrovních: začátečníci, mírně pokročilí a pokročilí, zájemci ale budou moci vybírat i z monotematicky zaměřených kurzů, jako jsou Práce v textovém editoru MS Word, Práce v tabulkovém procesoru Excel, Práce s internetem a Práce s multimédii.

Pro děti je tradičně připravený oblíbený programovací kurz Baltík, pro seniory PC kurzy s pomalejším tempem pod názvem Žijeme on-line. Pokračovat bude také kurz Digitální fotografie, jehož příjemnou tečkou bude již potřetí výstava prací absolventů.

Smyslem studia je přiblížit zájmové celoživotní vzdělávání zájemcům bez ohledu na věk, dosažené vzdělání a podobně.

Výuku vedou zkušení externí lektoři a pedagogové, kteří prezentují předměty poutavou a populární formou.

Výuka probíhá v budově Staré radnice jednou za čtrnáct dní a je zpoplatněna. Počítačové obory stojí 500 korun (zlevněné pro seniory, matky na mateřské, zdravotně postižené a nezaměstnané 300 korun), nepočítačové 300 korun (200 korun), Filozofie 150 korun (100 korun) a kurz Digi fotografie 650 korun (400 korun).