Dodatečnou volbou obsadili posty místostarosty města, dvou členů rady města a členů finančního a kontrolního výboru. Po dlouhých třech měsících tak v Přibyslavi skončila politická krize.

Staronového starostu Jana Štefáčka (Sdružení nezávislých kandidátů Přibyslav) nově zastupuje občanský demokrat Martin Kamarád. Radními se pak stali Jan Thomayer (Nezávislí pro Přibyslav) a Ota Benc (ODS). Zbývajícím členem rady je Jaroslav Sedlák z ČSSD. Zvolením členů kontrolního a finančního výboru, Michaela Omese (KDU-ČSL), respektive Václava Henzla (KDU-ČSL), volební část středečního zasedání zastupitelstva města skončila.

Klidná volba
Pokud někdo v auditoriu, u televizních obrazovek, nebo na webu počítal s bouřlivým jednáním, byl zklamán. Při volbách se projevily výsledky mnohých politických jednání a všichni kandidáti na jednotlivé pozice byli zvoleni drtivou většinou hlasů přítomných zastupitelů.

„Věřím, že rada města bude fungovat po celé nadcházející volební období,“ prohlásil vzápětí po dokončení volby místostarosty a radních starosta města Štefáček. „Po třech měsících obtížných vyjednávání se podařilo najít personální řešení. Koalici ne, stejně jako programovou shodu. Doufám, že budeme mít funkční vedení města,“ poznamenal Kamarád.

Podzimní komunální volby vyhrála v Přibyslavi ODS se ziskem téměř pětadvaceti procent hlasů a čtyř mandátů v patnáctičlenném zastupitelstvu. Sociální demokraté byli druzí, obdrželi 17,9 % a tři mandáty, v těsném závěsu za nimi pak na třetím místě Nezávislí pro Přibyslav s 17,5 % a taktéž třemi mandáty. Štefáčkovo Sdružení nezávislých kandidátů Přibyslav skončilo až čtvrté se ziskem 14,6 % hlasů a dvou mandátů.

Jen starosta a jeden radní
Ustavující zasedání přibyslavského zastupitelstva, konalo se 9. listopadu, zvolilo rozdílem jediného hlasu starostu města Jana Štefáčka a radního Jaroslava Sedláka. Posty místostarosty a dvou členů rady zůstaly neobsazené.
„Za této situace, která byla skutečně neobvyklá, a v průběhu své dosavadní praxe jsem se s podobnou ještě nesetkal, musela pracovat rada města v původním složení. Nový radní se jednání rady sice mohl zúčastňovat, ale nesměl hlasovat,“ komentoval povolební stav v Přibyslavi politolog Pavel Plíšek z Olomouce.