Kladný rozdíl v rozpočtu bude použit k financování splátek dříve přijatých úvěrů. Rozpočet počítá i s přijatými dotacemi, a to ve výši 24,8 milionů korun.

„V plánovaných přijatých dotacích je to především dotace Regionálního operačního programu Jihovýchod na projekt cyklostezka Přibyslav – Sázava v celkové výši 18,23 milionu korun. Dále tuto položku tvoří dotace ze státního rozpočtu na výdaje spojené se zajištěním státní správy v přenesené působnosti 3,6 milionů korun, dotace na sociální dávky a převod výnosů z vlastní hospodářské činnosti,“ upřesnil starosta Jan Štefáček s tím, že se celková částka výdajů je složena z výdajů běžných ve výši 37,13 milionů korun a investičních za 26,82 milionů korun.

Rozšíření skládky

„Z plánovaných investic tvoří největší část rozšíření skládky v Ronově nad Sázavou s náklady 14,25 milionů korun a dále vybudování cyklostezky s rozpočtem 11,67 korun,“ doplnil informace starosta. Nedílnou součástí rozpočtu jsou dotace zřízeným příspěvkovým organizacím. Například mateřská škola získá dotaci ve výši 1,2 milionů korun, základní škola dostane 3,9 milionů korun a Kulturní zařízení města Přibyslav získá přes dva miliony korun. Příspěvek pro Sportovní zařízení města Přibyslav je pro letošní rok navržen ve výši 1,6 milionů korun.