Tyto a další praktické dovednosti nabízí prostřednictvím speciálního kurzu občanské sdružení Kolonka ve Dvorku u Přibyslavi. „Nabízíme reflexi a konzultace těm, kteří se připravují na veřejné vystoupení. Kurz je prostorem pro praktické zkoušení, ověřování a zdokonalování osobních řečových dovedností.

Základem vzdělávacího přístupu je výchova k řeči a mluvnímu projevu. Zkušenost z kurzu má vést k vědomému nakládání se slovem, porozumění logice a struktuře textu, rozvíjení představivosti, ke kritickému uvažování nad texty vlastními i cizími, ale také ke svobodné hře s jazykem,“ vysvětluje podstatu kurzu koordinátorka Michala Piskačová.

Pro široký okruh uživatelů

Kurz je podle organizátorů určen pedagogům, manažerům, úředníkům, politikům, novinářům, moderátorům, právníkům, sociálním pracovníkům, zdravotníkům, divadelníkům, všem, kteří ve své profesi přicházejí do bezprostředního kontaktu s veřejností, kteří veřejně vystupují, přednášejí, školí a podobně.

Již za týden

Délka kurzu je minimálně čtrnáct hodin, je určen pro šest až deset účastníků. Nejbližší kurz se uskuteční v termínu od 21. do 23. ledna v sídle občanského sdružení Kolonka ve Dvorku u Přibyslavi.

Přednášet bude lektor Jan Nepomuk Piskač. „Lektor vychází ze své více jak desetileté účasti na rozvoji psychosomatického přístupu k učení, studiu a tvorbě na Katedře autorské tvorby a pedagogiky (KATaP) DAMU, kde absolvoval magisterský program a deset let působil jako externí pedagog,“ upřesňuje koordinátorka kurzu Piskačová.

Jan Nepomuk Piskač je podle svých slov rétor, tribun, truvér, učitel řeči (a řečí), původce autorských formátů „high-tech haiku“ a scénického „translatologického večírku“. Od druhé poloviny 90. let dvacátého století je žákem a asistentem profesora Ivana Vyskočila na pražské Divadelní akademii múzických umění.