Žádný z bezmála čtyř stovek lékařů, kteří podali na sklonku minulého roku výpovědi v rámci protestní akce, dosud necouvl a výpověď nestáhl.
Hejtman Vysočiny Jiří Běhounek se včera již podruhé setkal se šéfy všech pěti krajských nemocnic. „Musím, ač nerad, konstatovat, že personální situace se v našich nemocnicích nezměnila. Nezaznamenali jsme žádný posun a nejsou žádné náznaky z řad lékařů, že by mohlo dojít ke zvrácení jejich rozhodnutí,“ konstatoval hejtman. Postoje a další řešení jednotlivých nemocnic by kraj měl rád na stole v první polovině února.

„Hejtman upozornil, že veškerá opatření nesmí ohrozit ty lékaře a ostatní pracovníky, kteří budou dál zajišťovat péči,“ uvedla mluvčí kraje Jitka Svatošová. Konkrétní postup a plán, jak bude od března omezena péče v nemocnicích, nebyl včera stanoven.

Z nemocnic na Vysočině chce odejít více než polovina lékařů. Podle hejtmana stále platí, že provoz oddělení ARO a intenzivní péči bude po prvním březnu schopna zajistit jen nemocnice v Pelhřimově.

Běhounka v tomto týdnu čekají další intenzivní vyjednávání o situaci, přestože řešení je v rukách vlády a Ministerstva zdravotnictví. Začátkem má být dnešní slyšení na půdě Senátu. „Souhlasím s názorem ostatních hejtmanů, že má-li dojít k pozitivnímu zvratu, musí se tak stát nejpozději do konce ledna,“ řekl hejtman.