„Nové služby nutriční ambulance jsou určeny pro pacienty se špatným stavem výživy, který je způsoben nedostatečným a nesprávným přísunem základních živin. Mnoho pacientů přijímaných k hospitalizaci vykazuje v důsledku svého onemocnění známky podvýživy,“ říká mluvčí nemocnice Petra Černo.

Nutriční ambulance nabízí podle mluvčí těmto pacientům zajištění komplexní domácí enterální, tedy umělé výživy. Ta je určena pacientům, kteří mají zavedenu sondu, nebo pacientům se stomií, což je umělý vývod. V ambulanci ordinuje lékař odborník s licencí nutricionista, který spolupracuje s nutričními terapeuty nemocnice.

Zejména gastroenterologická onemocnění, což je onemocnění zažívacího traktu, onemocnění slinivky břišní, jaterní onemocnění, stavy po resekcích střeva, neurologická onemocnění, například stavy po cévních mozkových příhodách, stavy po rozsáhlých, komplikovaných chirurgických operacích a v neposlední řadě i onkologická onemocnění. To vše představuje pro pacienta problém.

„Tato onemocnění přirozeně vyvolávají různé stupně poruchy výživy, které vyžadují specifickou nutriční péči. Řešení těchto nutričních komplikací patří ke komplexní péči o gastroenterologické pacienty. Do této doby jsme pacienty, kteří potřebovali tento způsob léčby, museli odesílat na jiná pracoviště, kde se touto problematikou zabývají. Nyní již můžeme kvalifikovanou nutriční péči poskytnout i v naší nemocnici,“ zdůrazňuje mluvčí Černo.

Díky personálnímu složení jsou lékaři schopni pacientům s poruchou výživy stanovit léčebný plán. K praktickému provádění tohoto způsobu enterální výživy, což je výživa speciálními tekutými přípravky, jsou pacienti doporučeni kvalifikovaným lékařem a sestrou zpravidla již za hospitalizace.

Ohroženi jsou i senioři

Po propuštění se automaticky stávají pacienty nutriční ambulance, kde jsou dále sledování a léčení dokud to vyžaduje jejich zdravotní stav. „Naše lůžkové interní oddělení slouží jako zázemí k řešení možných komplikací v souvislosti s podáváním umělé výživy. Provoz ambulance zajišťuje specialista Aleš Bílek, který je zástupcem primáře interního oddělení nemocnice a Marie Valečková, lékařka oddělení ARO.

„V dohledné době bychom chtěli také spolupracovat s Ústavy sociální péče, Léčebnami pro dlouhodobě nemocné, Domovy pro seniory, abychom zajistili adekvátní nutriční podporu u seniorů, kteří trpí dosud nepoznanou a neléčenou podvýživou. Ta často výrazně zhoršuje jejich zdravotní stav a vede k infekčním komplikacím, které mohou být někdy i fatální. To, abychom dosáhli v tomto směru kýženého cíle, bude vyžadovat spolupráci pacientů, středního ošetřovatelského personálu, praktických či ošetřujících lékařů a v neposlední řadě také rodinných příslušníků,“ říká Bílek.

Jak do nutriční ambulance:
Ambulance začala fungovat na podzim 2010. V současné době je možné nalézt ambulance tohoto typu v Jihlavě, Novém Městě na Moravě, Havlíčkově Brodě a Třebíči.
Kontaktní údaje: ales.bilek@centrum.cz , telefon pro odbornou konzultaci 603 452922.
Zdroj: mluvčí nemocnice Petra Černo