To jsou hlavní témata policejního letního tábora, který připravila Městská policie Havlíčkův Brod ve spolupráci s organizací BESIP.

Tábor se koná v rekreačním zařízení Radost, které se nachází mezi Havlíčkovým Brodem a Světlou nad Sázavou. Tato samota uprostřed nádherné přírody s překrásnými lesy nabízí řadu možností.

Kromě táborových her, soutěží a radovánek se děti mohou těšit na strážníky městské policie, kteří s nimi budou besedovat o mezilidských vztazích, problematice alkoholu, kouření a drog, domácím a sexuálním násilí nebo o vandalismu.

Policie, hasiči i záchranná služba

Velká pozornost bude věnována také dopravní tematice, šikaně, kyberšikaně a nebezpečím na internetu. Nebudou chybět ani témata jako chování k cizímu zvířeti, jak se chovat na cestě do školy a ze školy, co se může stát, když jsou děti samy doma a další informace, které by děti měly znát, aby si dokázaly uvědomit všechna rizika a aby si dokázaly v každé situaci poradit.

Táborníci budou mít možnost prohlédnout si vůz městské policie a seznámí se s výstrojí a výzbrojí strážníků.

Za účasti Policie České republiky si děti vyzkouší jízdu na dopravním hřišti ve Světlé. Těšit se mohou také na psovody nebo ukázky zatýkání pachatele. Hasiči dětem představí požární techniku a předvedou vyprošťování lidí při simulované dopravní nehodě.

Pracovníci zdravotní záchranné služby poskytnou dětem kurz zdravovědy a umožní jim prohlídku záchranného vozu.

Na simulátoru si děti budou moci na vlastní kůži vyzkoušet náraz automobilu při nehodě s přetočením vozidla na střechu.

Termín tábora je od 10. do 16. července. Přihlášky je nutné podat do 18. února na služebně městské policie v Havlíčkově Brodě.