Publikace přináší čtení poutavé obsahem i formou. Petr Hejhal píše o zemských branách na Českomoravské vrchovině. Jmenuje mimo jiné Libici nad Doubravou a Branišov. Pavel Rous se zabývá dvory v okolí Brodu, které ponejvíce ve volné krajině vlastnili takzvaní dvořáci a po mnohých už není ani stopa. Věra Holendová rozebírá masopusty na Brodsku, cituje oblíbené popěvky, např. „Masopust, masopust, jen mne holka nevopust.”

Málo se už ví, že Světlá nad Sázavou v předvečer Mnichova poskytla azyl občanům německé národnosti, kteří prchali před henleinovci. Pobytu těchto vyhnanců u nás si podrobně všímá Alena Jindrová. Po okupaci Československa byli transportováni do Anglie.

„Uprchlický tábor ve Světlé nad Sázavou byl jedním z mnoha na území druhé republiky, v historii uprchlických ubytoven má však zcela specifické postavení, protože zde byli ubytováni němečtí antifašisté, kteří byli v ohrožení života,” dokládá autorka.

O strojírně Jana Pujmana, která vznikla v Novém Ransku z původního hostince, referuje Eduard Veselý. Továrna měla několik vlastních patentů, mimo jiné na výrobu naftového motoru, obilní mlátičky a tříkolový traktor Pluto, který je vystaven v Národním zemědělském muzeu v Čáslavi. Autor odpovídá na otázku, jak je možné, že se firma prosadila v konkurenci amerických a německých výrobců Fordson, John Deer, Buldog a Deutz? - „Zavedením menší techniky se podnik trefil do potřeby zemědělců, kteří museli reagovat na racionalizaci zemědělské výroby.” Několik strojů je vyobrazeno ve fotografické příloze.

K rukopisům hospodářského charakteru rovněž patří zjištění Emila Edgara o počátcích průmyslu kamene na Světelsku a Lipnicku. Michal Kamp mapuje dramatickou historii textilní továrny Jana Veselého a synů, která sídlila za Černým mostem.

Z církevní tematiky jmenujme popis kaple božího hrobu při augustiánském klášteře sv. Rodiny od Tomáše Řepy, článek Aleny Křivské o listině opata Jaroslava II. z 13. července 1318, kterou autorka nazývá oknem do dějin zaniklého konventu ve Vilémově a do nejstarší historie vesnic v okolí. Marcel Sladkowski přibližuje společenství Církve československé husitské ve Veselém Žďáru.

Dvě recenze jsou věnovány již dříve vydaným knihám Vilémov a Golčův Jeníkov. Sborník uzavírají výroční zprávy Muzea Vysočiny a Státního okresního archivu v Havlíčkově Brodě. Publikace je k dostání v brodském muzeu.

Ivo Havlík