Je to občanské sdružení, které bylo založeno v obci už v roce 1993. Od svého založení se snaží ve Věžnici na Havlíčkobrodsku o obnovení kulturních a společenských aktivit.

Zejména se snaží, aby se její členové aktivně podíleli na veřejném životě obce. Ve své činnosti se toto občanské sdružení obrací především, k dětem a mládeži, kterým nabízí různé možnosti využití volného času.

V současné době má 43 členů z Věžnice, Polné a širokého okolí. K členům Kolpingovy rodiny patří i bývalý poslanec Jiří Havlíček. Za největší úspěch považuje Kolpingova rodina ve Věžnici stavbu místní kaple. Je to první kaple v České republice zasvěcená Adolphu Kolpingovi, který stejně jako sv. Don Bosko se staral o učňovskou mládež, a to především v Německu. Stavbu zajišťovala Kolpingova rodina Věžnice za vydatné pomoci všech obyvatel obce Věžnice, jejích rodáků a příznivců.

Značnou měrou přispěl i Centrální svaz Kolpingova díla České republiky. Kolpingova rodina Věžnice také zajišťovala veškeré náležitosti okolo svěcení kaple včetně pohoštění pro všechny přítomné.

Kromě toho zajišťuje Kolpingova rodina ve Věžnici odborné přednášky, pořádá dětské tábory a společenské akce, například adventní koncerty.
Kolpingovo dílo České republiky je demokratickým sdružením občanů, které si bere za základ život a dílo sociálního reformátora Adolpha Kolpinga a křesťanskou sociální nauku.

Historie tohoto hnutí sahá až do minulého století, kdy navazuje na Jednotu katolických tovaryšů. V současnosti Kolpingovo dílo působí ve více než padesáti zemích světa. Tato organizace spolupracuje se všemi významnými světovými a evropskými institucemi. Má poradní statuty při OSN, Mezinárodním úřadu práce a při Radě Evropy.