Z dosud nepřekonaného bedekru všech vodáků můžeme také vyčíst, že například z Pohledu řeka ještě má do Havlíčkova Brodu 8,6 km, do Světlé 26,2 km, na Stvořidla 35,9 km a do Ledče rovné 42 kilometry. Jak dlouho však trvá, než voda od pohledské lávky, odkud je fotografie, dopluje k ústí Sázavy do Vltavy?

Není vlna jako vlna

„Neznám žádnou informaci, která by nějakým způsobem hodnotila průměrnou rychlost této řeky. Vše totiž závisí na množství vody v korytě a na dešťových srážkách, zejména na horním toku. Tam, v CHKO Žďárské vrchy, na pomezí Čech a Moravy, mezi Žďárem nad Sázavou a Havlíčkovým Brodem, jsou rozmary počasí a srážkové úhrny nevyzpytatelné. Takže voda teče jednou líně, podruhé spěchá, jednou se převalí přes jez velkou vlnou, jindy se pod splavem ve vírech dlouho točí - řeka nikdy nemá stejnou rychlost. I pokud jde o hydromechaniku, platí ono filozofické, že dvakrát nevstoupíš do stejné řeky. Změřit se dá jen množství vody, které Sázava v Davli předává Vltavě, v průměru to je 25,2 metrů krychlových za vteřinu,” odpověděl redakci Havlíčko?brodského deníku přibyslavský rodák Stanislav Štefáček.

Tento autor Encyklopedie vodních toků Čech, Moravy a Slezska, stejně tak vloni vydané Encyklopedie vodních ploch, vysvětluje pojem horní tok Sázavy: „Zpravidla je charakterizován jako voda pstruhová. Na Sázavě má dva úseky. Od pramenů do Žďáru nad Sázavou (rybářský) a od Žďáru do Havlíčkova Brodu (rybářský i vodácký). Prvním mimopstruhovým rybářským revírem je úsek od hráze Pilské nádrže až k hrázi Hamerského rybníka v obci Polnička.”

Tok řeky Sázavy se všemi jejími rybářsky i jinak zajímavými úseky Stanislav Štefáček, Sázavou jak se patří pokřtěný, podrobně popsal v Rybářském průvodci, který v roce 2002 vydalo nakladatelství Baset.

V Pohledu se nad korytem Sázavy klene lávka pro pěší. Jak dlouho odsud vlna z předjarního tání, které je tento týden velmi silné, dorazí do Vltavy, to je tajemství vody.
Ivo Havlík