Opatření k řešení dopadů demografického vývoje do středních škol zřizovaných Krajem Vysočina přijeli do Světlé představit radní pro oblast školství Marie Kružíková a vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání Kamil Ubr. V menších městech by se měly školy organizačně seskupit pod jednu zastřešující organizaci.

Kraj také navrhuje dvě plošná oborová opatření: snížení kapacity osmiletých gymnázií, která by měla zůstat jen v okresních městech, a změnu územního rozložení autoopravárenských oborů. Obor automechanik se bude vyučovat jen ve třech městech, obor opravář zemědělských strojů se ponechá, ale ve městě, kde se vyučují oba obory, zůstane jenom jeden.

A to je právě případ Světlé nad Sázavou, kde má své detašované pracoviště Česká zemědělská akademie se sídlem v Humpolci. V tomto odloučeném pracovišti letos studuje okolo tří set studentů, a mimo jiných oborů se tam vyučují obory automechanik i opravář zemědělských strojů, které letos navštěvuje zhruba 120 žáků.

„Rada města i zastupitelstvo souhlasilo s návrhem kraje mít ve městě velikosti Světlé jen jedno ředitelství a navrhlo proto přiřazení detašovaného pracoviště humpolecké České zemědělské akademie pod světelskou Akademii – Vyšší odbornou školu, Gymnázium a Střední odbornou školu uměleckoprůmyslovou,“ informoval starosta města Jan Tourek. Vedení Světlé navrhuje také zachování oboru sociální péče a zachování alespoň jednoho z oborů opravář zemědělských strojů nebo automechanik.

Návrh sloučit detašované pracoviště humpolecké zemědělské akademie se světelskou Akademií se však příliš nezamlouvá řediteli České zemědělské akademie, Otakaru Březinovi.

Ke slučování škol není důvod

„Z mého pohledu je nesmysl odtrhávat učební obory od sebe. Snažíme se šest a půl roku řídit školu jednotně, ve Světlé máme svařovnu, kam se z Humpolce jezdí učit svářet automechanici, karosáři a další obory. Pro nás by to znamenalo zřídit další svářečskou školu i další autoškolu, která nyní ve Světlé funguje. To považuji za neefektivní krok, který přinese jen další náklady,“ míní Březina. „Nevidím v tuto chvíli žádný důvod ke slučování detašovaného pracoviště se světelskou Akademií,“ dodal Březina.

„Podle mého názoru není detašované pracoviště naší školy v rozporu s koncepcí kraje. Chápu návrh redukovat počet autooborů. Trend posledních let směřuje k tomu, že zemědělská akademie v Humpolci bude zajišťovat autoobory a Světlá opraváře zemědělských strojů. K tomuto rozdělení by v horizontu jednoho až dvou let došlo i bez administrativního zásahu kraje,“ tvrdí ředitel Březina.

„Nám je to jedno, ať už kraj rozhodne jakkoliv, my se situaci přizpůsobíme,“ vyjádřil se stručně ředitel světelské Akademie Jindřich Vodička.
Postoj ze strany města Otakar Březina chápe. „Ale na druhé straně mě mrzí, že se mnou zastupitelstvo Světlé o tomto návrhu nejednalo,“ posteskl si Březina.

„S řediteli škol jsme nejednali,“ připustil starosta Světlé nad Sázavou Jan Tourek. „Jednali jsme s Krajem Vysočina, protože kraj přijel představit určitou koncepci školství a my jsme se k tomu vyjádřili. Není v naší kompetenci rozhodovat o středních školách ve Světlé,“ uzavřel Jan Tourek.

Konečný verdikt tak bude mít v rukou zastupitelstvo Kraje Vysočina.