Prvním modulem odstartoval kurz mediální výchovy pro pedagogy v kraji Vysočina.
Úvodní školení se uskutečnilo v multimediální učebně havlíčkobrodské Střední průmyslové školy stavební akademika Stanislava Bechyně v Havlíčkově Brodě a zúčastnily se ho téměř dvě desítky pedagogů, coby první z plánovaných čtyř skupin. Úvodní setkání vedla Eva Fruhwirtová, česká odbornice na reklamu a marketing.

„V úvodním modulu se učitelé seznámili s významem médií a odpověděli si na otázky, proč jsou média v životě důležitá, jak odrážejí realitu a jaký mohou mít vliv na publikum. Součástí kurzu byly debaty mezi učiteli, důraz jsme kladli na vlastní hledání odpovědí. Učitelé se aktivně účastnili práce na pracovních listech a při dalších cvičeních,“ popsala celodenní kurz Eva Fruhwirtová.

Účastníci kurzu se shodli na tom, že v současné době je znalost mediálního světa důležitá. „Podle mě by mediální výchova měla průřezově prolínat všechny předměty, protože média masírují celou společnost a je důležité umět je kriticky vnímat a umět s nimi pracovat,“ sděluje jeden z pohledů na mediální výchovu Radka Pořízová, učitelka českého jazyka a občanské nauky z Gymnázia Havlíčkův Brod.

Jihlava a Třebíč
Během rok a půl dlouhého projektu projde školením Regionálního centra mediální výchovy více než šest desítek učitelů základních a středních škol z Vysočiny. Hlavním cílem projektu je zvyšování kompetencí pracovníků škol a školských zařízení kraje Vysočiny v oblasti mediální výchovy a mediální gramotnosti, zvýšení dostupnosti, kvality a atraktivity nabídky dalšího vzdělávání pro pedagogy škol z kraje Vysočina.
Zájemci z celé Vysočiny se stále mohou hlásit do dalších tří skupin, jejichž kurzy budou zahájeny po naplnění a proběhnou vedle Havlíčkova Brodu ještě v Jihlavě a Třebíči.

Další kurzy se uskuteční v měsíci březnu. Projekty financuje Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost prostřednictvím Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Autor: Milan Pilař