Zastupitelstvo Havlíčkova Brodu na svém pondělním zasedání odsouhlasilo kupní a také plánovací smlouvu pro projekt obchodního centra Nimiru – Tesco Havlíčkův Brod.

Jde o zcela zásadní rozhodnutí, které umožní stavbu obchodního domu Tesco v Havlíčkově Brodě. Projekt, který už v minulosti vyvolal mezi obyvateli i mezi zastupiteli mnoho emocí, se tak notně přiblížil ke svému zrealizování.

Podle radního Libora Honzárka se tedy jedná o dva velmi důležité dokumenty. „Kupní smlouva se týká prodeje části pozemku, konkrétně cesty vedoucí napříč potenciálním staveništěm. Pozemek má rozlohu přesně 715 metrů čtverečních. Město prodalo tento pozemek za cenu více než 786 tisíc korun,“ informoval brodský radní. Jak upřesnil, radnice prodá tento pozemek až jako poslední, pro případ, že by se stavba obchodního centra nakonec neuskutečnila. Město by tak o něj případně nepřišlo.

Dalším významným dokumentem, který zastupitelstvo odsouhlasilo, je plánovací smlouva. To je podle Honzárka listina, jejíž koncepci ukládá stavební zákon.

„V této smlouvě jsou zakotvena důležitá ujednání. Například kde a jak dojde k napojení inženýrských sítí. Zároveň také co se bude dít, pokud nebude stavba obchodního centra Tesco zahájena, a to nikoliv z vůle města,“ nastínil obsah smlouvy radní Honzárek.

Podrobný dokument
Tento dokument je velmi podrobný a zahrnuje množství dalších důležitých bodů. Například vybudování a úpravu stávající cesty k vodojemu, což bude záležitost investora. Dále se plánovací smlouva dotýká i cesty kolem Pivovarských rybníků a řeší i budování vodotečí, přesně podle požadavků ochránců přírody.

Ve smlouvě je pamatováno i na světelnou signalizaci na styčné křižovatce, za kterou bude rovněž odpovídat investor, společnost Tesco. Stejně tak smlouva pamatuje na výstavbu zastávky městské hromadné dopravy a na od〜clo〜nění severní strany supermarketu zelení.
Odsouhlasení obou smluv považuje za velké plus i jednatel developerské firmy Nimiru Petr Ošlejšek.

„Jsou to dva základní a velmi důležité argumenty k tomu, aby se stavba Tesca začala realizovat,“ konstatoval Ošlejšek.
Jak bude stavba postupovat, to záleží podle Ošlejška na postupu jednání v rámci úředního řízení, za ideální situace by se mohlo se samotnými pracemi začít zhruba v období května až června.

Jak ale Ošlejšek zdůraznil, Nimiru je v tomto případě pouze developerskou firmou, která, až splní svoje úkoly, předá veškerou legislativu společnosti Tesco. Teprve ta finální projekt uskuteční. Nimiru tedy nebude objekt supermarketu stavět, jak tomu bylo například ve Ždírci nad Doubravou.

„Vše záleží na dohodě s obchodním řetězcem. Tesco dává narozdíl od některých jiných obchodních řetězců přednost stavbě vlastních objektů, před vztahem nájemním,“ vysvětlil na závěr Ošlejšek.