Jaroslav Hašek své vrcholné dílo začal psát v Praze, ale větší část nadiktoval v Lipnici, kam ho přivezl malíř Jaroslav Panuška. Haškův román má bohatý místopis. Objevuje se v něm řada měst Evropy i světa, v nichž slavný voják bez frčky a bez milenky prošel nebo alespoň byl myšlenkami. Ale ve vyprávěních Švejka a jeho románových souputníků lze také najít pět obcí našeho Brodska.

Samotná Lipnice je zastoupena ve Švejkově výroku: „V Lipnici bejval jeden strážmistr dole pod hradem. Bydlel přímo na četnické stanici…”. Podruhé glosou: „Vezměme si například Švejdy za tý třicetiletý vojny. Vodkuď až nepřišli - a dostali se až k Německýmu Brodu a na Lipnici, kde uďáli takovou paseku, že ještě dodneška se tam mluví v hospodách po půlnoci švédsky, takže si navzájem nikdo nerozumí.” Německý Brod se objevuje ještě jednou, ve spojení s blízkou obcí:

Prušáci v Jedouchově

„V Okrouhlicích byl zase jeden občan a ten se urazil, když mu řekli v Německém Brodě, že je krajta tygrovitá.” Také Posázaví je v knize zastoupeno: „Třetí obrázek nebylo možno vůbec ocenit, co představuje. Vojáci se vždy hádali a luštili ten rébus. Někdo myslel dokonce, že je to krajinka z Posázaví.”

A Českomoravská vysočina? - „Nějaký mladičký vojáček z Českomoravské vysočiny, který ještě věřil v pána boha, prosil, aby se o takových věcech nevedly řeči a aby se svatá tajemství nezatahovala do debaty. Musíme křesťansky doufat. Starý rezervista podíval se na zelňáčka a řekl: „Pěkný doufání, že ti šrapnel utrhne hlavu.”

Chybět nemůže Chotěboř, kde Hašek v hospodě Panský dvůr napsal povídku Zrádce národa v Chotěboři. Švejk praví: „Nějakej Pivoňka z Chotěboře považoval jednou za boží řízení, když se mu do rukou připletla ohlávka s cizí krávou.” Nakonec jsme si nechali Jedouchov, dnes místní část obce Věž. Švejk ji cituje ve spojení s Lipnicí: „Nebo Prušáci, ty taky nebyli přespolní, a na Lipnici je po nich Prusů habaděj. Dostali se až do Jedouchova a do Ameriky a zas nazpátek…”

Ivo Havlík