„Nejdůležitější informace o novinkách a změnách z oblasti sociálního zabezpečení v letošním roce najdou zájemci v publikaci Sociální zabezpečení 2011,“ informuje mluvčí České správy sociálního zabezpečení Pavel Gejdos. Vydala ji Česká správa sociálního zabezpečení s cílem poskytnout klientům odpovědi na otázky týkající se nemocenského a důchodového pojištění či platby pojistného. Vysvětluje novinky v sociálním zabezpečení OSVČ, a přibližuje rozsah činnosti lékařské posudkové služby.

„Nechybí konkrétní příklady výpočtů dávek nemocenského či důchodového pojištění, stejně jako objasnění podmínek nároku na dávky, povinností zaměstnavatelů v nemocenském a důchodovém pojištění, vzor výpočtu pojistného, nebo informace týkající se podání Přehledu o příjmech a výdajích osob samostatně výdělečně činných,“ upřesňuje Gejdos. Součástí informačního materiálu je seznam nejdůležitějších právních předpisů. Publikace Sociální zabezpečení 2011 vyšla v nákladu 50 000 kusů a v rozsahu 32 stran. Tato praktická tištěná pomůcka je dostupná zdarma na všech pracovištích ČSSZ a také v elektronické podobě.