Podle poradce Národní rady osob se zdravotním postižením Patrika Nachera by chystaná sociální reforma mohla mít na postižené katastrofální dopad.
„Podařilo se nám zajistit autobus zhruba pro pětačtyřicet osob, který sotva stačil, proto ostatní účastníci demonstrace se rozhodli jet do Prahy vlaky nebo autobusy. Většina účastníků je z řad sluchově postižených, zrakově postižených, ostatní jsou tělesně handicapovaní,“ upřesnila Jiřina Kocmanová za Svaz neslyšících a nedoslýchavých.

Jak vysvětlila, postižení z Vysočiny kritizují případné rušení průkazek pro handicapované, změnu posuzování stavu postižených kvůli přidělení příspěvku na péči a to, že by si postižení měli část ceny kompenzačních pomůcek hradit sami.

„Například sluchově postižení by ztratili nárok na příspěvek na koupi kompenzačních pomůcek. Příspěvek se má poskytovat na nákup pomůcek dražších než 35 tisíc korun, což je tak zhruba invalidní vozík a vodící pes. Ale sluchově postižení budou mít problém koupit si například speciální budíky a další pomůcky. S ohledem na nízké příjmy na ně nebudou mít peníze, ale příspěvek nedostanou,“ uvedla jeden z mnoha důvodů, proč handicapovaní demonstrují, Jiřina Kocmanová.

Jak dodala, zhorší se i situace postižených v různých ústavních zařízeních.

Podle Kocmanové si handicapovaní žijící v ústavních zařízeních mohli ponechat určitou malou část příjmu, například na nákup osobních potřeb, využít je třeba k návštěvě kulturních akcí.

To by podle nové sociální reformy už nemohli a zůstali by tak zavřeni za zdmi ústavů téměř bez vlastních prostředků jako vězni. Nemluvě o tom, jakým způsobem by měli být handicapovaní v domácím prostředí kontrolováni, zda mají nárok na sociální příspěvek, což hraničí s ponižováním lidské důstojnosti.

„Způsob, jakým by podle nového zákona kontrolu úředníci prováděli, je roven domovní prohlídce,“ konstatoval Richard Nacher za Národní radu handicapovaných.

Z výše uvedených dopadů návrhu reformy vyplývá, že navrhované změny budou mít pro osoby se zdravotním postižením v řadě oblastí až katastrofální následky.

„To se týká především zaměstnávání, kde dojde ke zrušení kategorie osob zdravotně znevýhodněných. Problémy budou mít rodiny s těžce postiženými dětmi ve věku do tří let z důvodů zrušení příspěvku na péči, zrušení sociálního příspěvku a rodiny s dětmi staršími, trpícími interními a onkologickými chorobami. Ty doplatí na novou strukturu základních životních potřeb. Tyto rodiny nebudou mít nárok ani na příspěvek na péči, ani na rodičovský příspěvek od čtyř do patnácti let věku,“ zdůraznila Kocmanová.

V rozporu s lidskými právy

„Navržené reformní zákony, zejména pak v sociální oblasti, jsou zcela v rozporu zejména s články číslo sedm, deset a dvanáct Listiny základních práv a svobod, jakož i příslušnými mezinárodními dokumenty, proto jedeme dnes do Prahy protestovat,“ shrnula celý problém Jiřina Kocmanová.