O ten požádali krajské představitele starosta Lipnice Leoš Bláha a místostarosta Marek Hanzlík, a to v souvislosti s více než šestimilionovým schodkem v obecním rozpočtu.

Náměstek hejtmana Vladimír Novotný sdělil, že krajští úředníci provádějí dílčí přezkoumání obecního hospodaření. Úplnou prověrku podle něj nelze udělat, protože část dokladů má policie, která prověřuje hospodaření obce v minulém volebním období.

Precedens

Návrh na zamítnutí půjčky Novotný zdůvodnil tím, že by to mohl být precedens pro další obce. „Krajský rozpočet s takovými půjčkami nepočítá,“ uvedl.
„Nečekal jsem, že nám půjčku zastupitelstvo kraje schválí, byl by to opravdu precedens, ale zároveň jsme o ni nemohli nepožádat,“ zdůvodnil starosta Leoš Bláha. „Jsem potěšen, že vedení kraje i zastupitelé deklarovali Lipnici právní a organizační pomoc při řešení nelehké situace,“ ocenil starosta Bláha.

Rozpočet Lipnice nad Sázavou je značně napnutý, přestože provozní výdaje byly seškrtané na minimum a obecní úřad funguje v úsporném režimu. Výdaje činí 17,3 milionů korun, do této částky se však promítly závazky z minulých let a reálně hrozící třímilionová vratka státní dotace za porušení podmínek při prodeji domů v lokalitě U hradeb. Také je nutné přičíst splátky úvěrů ve výši 543 tisíc. Na druhé straně příjmy obce činí pouze 11,6 milionů korun. Obci tak na krytí výdajů chybí 6,2 milionů.

Lipničtí zastupitelé pověřili starostu Leoše Bláhu jednáním s bankou o poskytnutí úvěru, případně refinancování stávajících půjček. „Bez finanční pomoci banky nebo jiného subjektu nebudeme schopni chod obce ufinancovat,“ potvrdil Leoš Bláha.

Další možností je prodej obecního majetku. Do dubnového zasedání dostali lipničtí zastupitelé za úkol vytipovat, který obecní majetek by bylo možné zpeněžit.

Petr Stránský + ČTK