To slibují dvě firmy, které se v současné době, už jako několikáté v pořadí, ucházejí o koupi pohledského zámku.

Starosta i zastupitelé v Pohledu jsou zatím opatrní. Zastupitelstvo obce uspořádalo ale již informační setkání pro občany, jehož hlavním cílem bylo seznámit obyvatele se záměry zájemců o koupi zámeckého areálu a zodpovědět dotazy k tomuto tématu.

„Setkání se uskutečnilo v klubovně hasičské zbrojnice a těšilo se velkému zájmu veřejnosti. Takový nápor ještě tato místnost nezaznamenala. Přišlo více než 70 občanů a osm zastupitelů,“ upřesnil starosta Milan Klement.

„Já tomu moc nevěřím,“ krčil rozpačitě rameny předseda místního spolku zahrádkářů Petr Jirásek, ale jak zdůraznil, bylo by jeho velkým přáním, jako pohledského rodáka, aby se zámek v Pohledu už konečně prodal. Obec by se tak zbavila dluhu v řádu desítek milionů korun.

„Podle toho, co jsem slyšel, je jeden z kupců ještě mladík, který se specializuje na chov koní, ale slibuje zaplatit 15 milionů. Tomu moc nevěřím,“ přiznal Jirásek svoje obavy. Pohledští zahrádkáři pořádají v zámku tradiční letní výstavu květin a rukodělných výrobků.

Neprodat by byla chyba

„To by nám nový majitel už asi nedovolil, ale obec nám slíbila prostory bývalé fary. Takže i zahrádkáři si přejí, aby zámek měl konečně majitele. Pro obec by to bylo východisko,“ nechal se slyšet Petr Jirásek.

Tento názor sdílí i starosta Klement. „Neprodat zámek by byla chyba. V současné době se objevili dva kupci, předložili svůj podnikatelský záměr, každý o obsahu několika desítek stran,“ popsal situaci pohledský starosta. Jména kupců nesdělil, jen řekl, že ani jeden z nich není z Vysočiny.

Nicméně i on je v záležitosti prodeje ostražitý. „Celou záležitost bychom měli vyřešit do léta, samozřejmě, že jsme opatrní a informovali jsme se. Oba nejmenovaní zájemci získali informace o prodeji zámku přes realitní kancelář, jsou to podnikatelé. Jak možný prodej nakonec dopadne, to nedokážu nyní povědět,“ řekl starosta.

V současné době má obec podle obecního zpravodaje dvě žádosti o koupi prodávaných nemovitostí, které splňují podmínky prodeje. Prvním ze zájemců je společnost s ručením omezeným, druhým zájemcem pak veřejně obchodní společnost. Vlastníky obou subjektů jsou občané České republiky.

„Obě společnosti jsou ochotny zaplatit minimální prodejní cenu 15 milionů korun. Společnost s ručením omezeným navrhuje do šesti týdnů od rozhodnutí zastupitelstva finalizovat smlouvu a podpis kupní smlouvy. Po jejím podpisu zaplatit maximálně 20 procent kupní ceny a zbytek ve lhůtě jednoho měsíce po uzavření smlouvy. Financování záměru předpokládá z vlastních zdrojů a fondů EU. Druhý subjekt navrhuje po rozhodnutí zastupitelstva celou kupní částku složit v plné výši před podpisem smlouvy a záměr předpokládá financovat z vlastních zdrojů,“ informoval obecní zpravodaj. Oba zájemci prý plně respektují věcné břemeno práva přístupu veřejnosti a předkupní právo obce na prodávané pozemky, které slouží jako místní komunikace. To je nepominutelnou podmínkou prodeje. Součástí zámku jsou také dvě místnosti, které slouží jako sakristie kostela. Oba zájemci v záměru uvádí, že na tomto stavu nebudou nic měnit a užívání pro církev zůstane zachováno.

Konečné slovo má obec

Podle informací Deníku je jedním z kupců společnost Technika z Lysé nad Labem. Druhým pak H. H. Holding group z Liberecka. „Ano, mám o koupi zámku zájem, jaké rozhodnutí obec Pohled nakonec přijme, bude záležet jen na ní. Nicméně vím, v jakém stavu je nemovitost a nemám z toho obavy,“ uvedl za libereckou společnost Holding group Petr Zázvorka.

Obec se dostala do velikých dluhů poté, co se jí nepodařilo dostavět budovu základní školy. Objekt stavěla za přispění státní dotace, ale nepodařilo se ho dokončit. Proto obec musí vracet státní dotaci, dluh činí téměř 20 milionů korun. Aby se Pohled dluhů zbavil, je prodej zámku jedinou šancí.