Konkrétně pak 65 korun za metr čtvereční. Takový je rezultát havlíčkobrodských radních. Postupné navýšení nájemného ale čeká i stávající nájemníky. Potvrdil to místostarosta Čeněk Jůzl.

„U zhruba osmi stovek bytů se tak stane v okamžiku, kdy vstoupí v platnost nové znění občanského zákoníku a relevantní se stane i cenová mapa, kterou postupně zveřejňuje Ministerstvo pro místní rozvoj. Ta pro Havlíčkův Brod stanovila nájemné v rozmezí 67 až 70 korun za metr čtvereční,“ řekl Jůzl.

Samospráva v Havlíčkově Brodě disponuje v současné době více než devíti stovkami bytů. Výše stávajícího nájemného asi u 650 z nich činí 49,46 korun za metr čtvereční. U ostatních se pak liší podle toho, kdy a za jakých okolností vznikaly jednotlivé nájemní smlouvy.

Inflační doložky

Rozptyl výše nájemného je tak v Havlíčkově Brodě u těchto bytů značný a pohybuje se od šestnácti do stovky korun za metr čtvereční.
„V těch bytech, kde je uplatňováno regulované nájemné, a těch je nyní zmíněných 650, platí v současné době jejich uživatelé necelých padesát korun za metr čtvereční. A těm se cena nájemného, a to do doby přijetí nového občanského zákoníku, nezvýší. V ostatních bytech už ale nájemníci platí nájemné smluvní. V těchto případech bude město postupovat podle ustanovení jednotlivých nájemních smluv. Tedy podle toho, počítají-li tyto smlouvy s inflační doložkou,“ vysvětlil Jůzl.

V praxi to bude znamenat, že uživatelům asi dvaceti bytů ve městě se nájemné navýší pouze o loňskou inflaci. Tedy o 1,5 procenta, jak zveřejnil Český statistický úřad. Další zhruba stovka uživatelů musí ale počítat s navýšením nájemného o uvedenou výši inflace plus pět procent, jak je uvedeno v jejich nájemních smlouvách. Zbývajícím zhruba sto padesáti nájemníkům nebude nájemné navýšeno, protože jejich smlouvy neobsahují inflační doložku.

Důvod navýšení nájemného je podle místostarosty Jůzla zřejmý. „Náklady na údržbu bytového fondu se zvyšují a výběr nájemného je nepokrývá ani teď,“ konstatoval Jůzl.

Radní současně s nájmy v bytech zvýšili i nájmy nebytových prostor. A to na základě inflační doložky, kterou smlouvy s firmami a živnostníky obsahují. Zvýšení činí 1,5 procenta. Výjimku radní učinili v případě úřadu práce a městského muzea.

Na rozdíl od Havlíčkova Brodu se ceny nájemného v obecních bytech nezmění například ve Světlé nebo Ledči nad Sázavou. „V centru jsme stanovili jednotnou cenu 35 korun za metr čtvereční. A měnit ji nebudeme,“ uvedl světelský starosta Jan Tourek. „Máme pouze zbytkový bytový fond a byty v domě s pečovatelskou službou. Nájemné zvyšovat nehodláme,“ zareagoval starosta Ledče Petr Vaněk.