Jsou do něj zařazeny aktivity pro různé věkové skupiny a zaměřuje se na zdravý životní styl, podporu tvořivosti obyvatel a jejich sounáležitosti s městem.
Cílem projektu je rozvíjet spolupráci napříč různorodými subjekty, zapojení veřejnosti do dění ve městě a větší využití nádherného zámeckého parku, kde proběhne většina akcí.

Nápad pochází od Evy Kořínkové, zastupitelky za Sdružení nezávislých kandidátů Svěžest. Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou tento projekt schválilo a koordinací za městský úřad pověřilo Lenku Marešovou. Jmenované soustředily skupinu sestávající ze zástupců příspěvkové organizace Kytice, Základní školy Lánecká a Základní školy Komenského, Vlastivědného spolku Světelska, Svazu tělesně postižených, Zdravotní pojišťovny Metal–Aliance a Českého svazu žen, se kterou připravují plánované aktivity.

Nejrozsáhlejšími akcemi projektu budou dubnové Vítání jara a Vítání podzimu, jež proběhne v září. Jde o celodenní akce, kde vedle řemeslno-farmářských trhů bude připraven další doprovodný program. Na dubnovém Vítání jara to například budou soutěže pro děti, návštěva světelského muzea a prohlídka zámku, vystoupení místních škol a hudebníků. V areálu zámeckého parku, kde se akce uskuteční, potkají návštěvníci také skupinu šermířů a orientálních tanečnic. Vyhlášena je rovněž soutěž o nejchutnější velikonoční hlavičku.

Dalším projektovým partnerem je Stanice ochrany fauny Pavlov, jež chystá na květen Vítání ptačího zpěvu. Půjde o ranní procházku parkem s náslechem ptačího zpěvu, naučné soutěže pro děti a ukázky dravců.

V průběhu roku ještě proběhne cyklus přednášek se zdravotní tematikou, tvořivé dílny a akce s názvem Bruslení na ledě i bez ledu.

„Poslední jmenovanou akcí chceme podpořit využívání nového multifunkčního sportovního zařízení v Pěšinkách, kde bude po skončení ledové sezony instalován speciální povrch umožňující in-line bruslení. Až bude na ploše opět led, zopakujeme úspěšné loňské Mikulášské bruslení. V rámci našeho projektu také zamýšlíme v říjnu připomenout Den stromů a osázet část města zelení. Vedle příspěvku od města využijeme na financování plánovaných aktivit dotaci od Zdravého kraje Vysočina,“ uzavírá Eva Kořínková.

Milan Pilař