Chodci a cyklisté by se tak vyhnuli nebezpečně frekventované silnici z Chotěboře do Ždírce nad Doubravou. „Především chci zdůraznit, že se zatím jedná jen o návrh, který je na samotném začátku,“ říká tajemník městského úřadu Chotěboř Jiří Fišera. Jak upřesňuje, naskytla se městu Chotěboř možnost získat bezúplatným převodem železniční vlečku vedoucí od vlakového nádraží v Chotěboři až do bývalého vojenského areálu v Bílku. Vlečka je zatím v majetku Vojenského vlečkového úřadu Ministerstva obrany ČR.

„V současné situaci město Chotěboř dostalo tuto možnost a zastupitelé souhlasí, aby město o převod vlečky požádalo. To je zatím vše. Další kroky teprve budou následovat,“ vysvětluje tajemník s tím, že město čeká ještě celá řada jednání.

Situace kolem železniční vlečky totiž není vůbec jednoduchá. Jednu její část využívá místní zemědělský podnik, další část vlečky leží v areálu bývalých kasáren, na pozemcích patřících lesům České republiky.

Město tedy bude muset vstoupit do jednání jak se zemědělským podnikem, tak i Lesy ČR. Vlečkový úřad totiž městu nabízí starou trať bezúplatným převodem jen tehdy, pokud si město převezme vlečku celou.

„Naše představa je zhruba taková. Část vlečky zachovat, část přeměnit ve stezku, kterou by využívali cyklisté i pěší. Ti by se tak vyhnuli frekventované silnici z Chotěboře do Bílku. Možné by bylo prodloužit trasu až do okolí Ždírce nad Doubravou, ovšem musíme myslet ekonomicky,“ popisuje plány městského úřadu tajemník Fišera.

Situaci mohou zkomplikovat Lesy

Až podle toho, jak veškerá jednání dopadnou, by nastoupil projektant a město by začalo hledat pro svůj plán možný zdroj financí. Situaci mohou zkomplikovat hlavně Lesy ČR, pokud by s ohledem na svoje pozemky pod vlečkou vznesly na město Chotěboř neúměrné finanční požadavky.
Starou vlečkovou trať využívá například Sdružení přátel železnice, které zde zhruba jednou do roka pořádá kulturní akce spojené s jízdou historickým vláčkem. Předseda sdružení Stanislav Pavlíček se ale nebojí, že by převodem vlečky pod město tato historická zábava zanikla.

„Jako městský zastupitel jsem na jednání rovněž zvedl ruku pro to, aby město o převod vlečky požádalo,“ říká Pavlíček. Podle jeho informací je v dobrém stavu pouze část vlečky, kterou dnes využívá zemědělský podnik, další část trati je poškozená.

„Naše představa je zhruba taková, že by funkční část vlečky udržoval hlavně zemědělský podnik, který ji využívá k dopravě . Ostatní část vlečkové trati, hlavně v areálu v Bílku, by bylo možné například zrušit, koleje rozebrat, pozemek proměnit v cyklostezku. Kulturní akce pořádané Sdružením přátel železnice by tím neutrpěly. Využily bychom pro ně funkční část vlečky využívané zemědělským podnikem na základě dohody přijatelné pro obě strany,“ vysvětluje Pavlíček.

Do podobného projektu jako Chotěboř se pustilo už loni město Přibyslav. To rovněž využilo pro stavbu cyklostezky zrušenou vlečkovou trať vedoucí z Přibyslavi do Sázavy u Žďáru nad Sázavou. Pro svůj záměr získalo město dotace z evropských fondů.