Dnes ho známe už jen z fotografií a různých legend a historek více, či méně pravdivých.

Originální pohled na jeho osobnost nabízí havlíčkobrodský psycholog a grafolog Luboš Novotný, člen jihlavské astronomické společnosti na základě rozborů Gagarinových rukopisů.

K rozboru byly využity ucelené rukopisy a podpisy z let 1951 až 1963, které byly porovnávány se školní předlohou azbuky platné po roce 1940. K hlubšímu pochopení vývoje osobnosti pak písmo kterým psal ve svých „krásných sedmnácti.“ V následujících deseti letech života na sobě postupně a vědomě zdokonalil, ale zároveň zúročil tolik, co se podaří jen málo komu.

Zlobil, ale lumpárny nezapíral

V mládí musel patřit mezi chlapce s překypující energií, který často zlobil a ostatní podněcoval než aby je poslouchal. Byl hlavní postavou her, uměl na sebe ukázat, ale byl zároveň dost chytrý na to, aby věděl kde a před kým. V jeho případě mohlo však jít také o sebeprezentaci na úkor své menší až podvyživené postavy, která svoji energii ztrácela v neustálém zápalu pohybu. Byl sice živý, ale na druhou stranu i odpovědný a slušný.

Z hodnocených charakteristik v písmu byl ten, který nezapíral a uměl se přiznat ke svým lumpárnám a již tehdy uměl přirozeným a diplomatickým jednáním vše urovnat. Později byl opatrnější, znal víc své hranice, byl velmi zvídavý a ve škole se učil bez donucování a rád.

Nadaný matematik

Od mládí byl nadán na matematiku a ta se také stala, vedle fyziky a tělocviku jeho nejoblíbenějším předmětem. Hudební sluch neměl, ale přesto byl pohybově nadaný. Proto snad v dospívání rád bavil svým bezprostředním přístupem a humorem vrstevníky, ale ještě raději své kamarádky.

Byl rád v jejich přítomnosti a ani se tím netajil. V pozdějších dobách zamilovanosti i svatebních příprav odkládal studium a tyto životní kroky byly pro něho prý důležitější než výcvik a sny o letu do vesmíru. Již z dojmových znaků je jeho písmo v adolescenci nápadné, stejně jako jeho úsměv a tvář, především svou čitelností,příjemností, podmanivým výrazem ale i grafologickým urovnáním textu jako celku.

Rukopisy a podpisy z pozdější doby života prozrazují u něho více znaků sebekontroly ale i více extraverze, které musel zřejmě „za pochodu“ přijmout za své a podvědomě aplikovat v nových návisích a logicky i v písmu. Poměr pohybu a formy, to jest tvarů v rukopisech, nejčastěji odpovídají grafologickému stupni fixace III pisatele s relativně vyváženým vztahem vědomí i nevědomí. V 16 letech prý již myslel na odchod z domova, osamostatnění a vlastní výdělek.

Především si Gagarin musel uvědomovat i své nedostatky. Často se mu nedařilo zvládnout některé úkoly správně a napoprvé. Proto tolik houževnatosti a vytrvalosti, protože až potom si věřil. V porovnání znaků je výrazné pojetí osobnosti s pocitem vlastní síly. Všechny rukopisy vykazují výjimečně silnou vůli, vitalitu, energii lidského dynama. Byl to dříč až rutinní pracant, který si musel od prvních studentských let vše hodně opakovat, více procvičovat, aby byl lepší než ti druzí, aby uspěl.

Písmo J. A. Gagarina.

Připravoval se zodpovědně

Na práci se Gagarin musel připravovat zodpovědně, aby předčil úspěšnějšího, ale suverénnějšího Titova. Nebyl ani prvotřídní teoretik a vyhledával spíš praktické zkušenosti. Hlavní devizy jeho pozdějšího úspěchu byly logické myšlení, přizpůsobování, myšlení v souvislostech, sebedisciplína.

A co se očekávalo od adeptů cesty do vesmíru, včetně Gaganrina? V počátku byl výběr odlišný od USA či dalších zemí. Výběry směřovalydo řad specialistů z polárních jednotek, výsadkářů, jako Těreškovová, do osádek ponorek. Gagarin byl od roku 1958 polární pilot, při letu do kosmu byl dokonce „jen“ pilot 2. třídy bez kompletního leteckého výcviku.

Až později byly upřednostňovány letecké zkušenosti a tak Gagarin musel projít nepopulárním Institutem lékařských a biologických studií s velkým množstvím testů, jak biologických, tak testů psychologických, inteligenčních, zátěžových a podobně s nezveřejněnými výsledky.

Z profesního hlediska rozboru písma byl Gagarin ten, který svým přístupem a energií dokázal přesvědčit ostatní a dokázal jít až za hranice možností už tím jak zvládal za letu přetížení, stejně jako na cvičné centrifuze nebo při simulaci katapultáže. Co se týče písma, z grafologického rozboru dojmových a měřitelných znaků stojí za pozornost především celkový obraz, individualita a fixace, nápadná plnost v dolním pásmu, sklon okolo 85-70 stupňů s převahou délek, spojitosti, celkové členitosti na ploše, řádkování okraje, ale i vývoj podpisu.

Sangvinik, flegmatik

Temperament-jako složka psychické regulace ukazuje u Gagarina na typ sangvinik flegmatik. Jeho originálně individuální rukopis nepřipouští žádné komplexy. Byl víc empirik se smyslem pro zkušenost a stabilní emocionalitou. Měl silnou, ale pasivní vůli, zaručující soustředěnost, odolnost, důkladnost se smyslem pro řád, pořádek, vytrvalost a seberegulaci s potlačováním citů a ovládáním se. Stálý typ občas i dostatečně uvolněný s vyrovnaným sebecitem, s preferovanými hodnotami, ale také se zaměřením na detail. Své záležitosti si dovedl uspořádat a pro jejich dosažení dovedl obětovat opravdu moc.

Přestože měl rád svobodu, tak mu celý život chyběla a nejvíc pak roky po přistání. Před letem byla jeho hnacím motorem až subalterní ctižádostivost, což ukazuje tah písma doprava, příčně nahoru.

Vědomá prezentace, odhodlání zvítězit a dosáhnout cíle, to vše ho pohánělo vpřed. Jeho ladění emocí bylo převážně optimistické. Změny v emocích probíhaly v hladkých přechodech přirozeně, jak mu velel rozum, kterému věřil nejvíce.

Ztráty přátel nesl těžce

Emoční prožitky, či nálady měl pod kontrolou. Potlačovaná spontánnost souvisí právě s ovládáním emocí s vyšší rozumovou adaptací, ale i nadměrnou sebekontrolou, což vykazuje jeho rytmický rukopis.

Svoje emoce či pocity nerad popisoval. Již v mládí bavil vrstevníky na svůj věk vynikal znaky diplomacie, což ukazuje ve vázání písma dvojoblouky, ale až v pozdějších letech čím dál víc směřoval k afiliaci(navazování blízkých mezilidských přátelských vztahů). Měl větší problémy se zvládáním negativních a problematických vztahů a snad proto měl nápadně přátelský vztah „skoro ke všem“, uměl si získat jako málokdo i rivaly a nepřátele.

Zároveň těžce až depresivně po více dní prožíval nejen úmrtí, ale i ztrátu přátelství. Gagarin uznával své nadřízené, hierarchii i posloupnost hodnot. Tak jak se podřizoval svým cílům uměl se podřizovat i navenek a vzepřít se odvážil jen výjimečně.

I zde rozhodovaly jeho rozumové schopnosti jako logičnost, věcnost, systematičnost a celková koncentrace. Vzhledem k jeho lidským kvalitám a jedinečnosti musím přiznat, že mi bylo velkou ctí nahlédnout do jeho osobnosti a rozbor provést.

Luboš Novotný
Havlíčkobrodský psycholog a grafolog, provozuje soukromou praxi v havlíčkově Brodě.
Člen jihlavské Astronomické společnosti.