Dělníci se činí i v budově Českých drah.V uplynulém období byla na komunikaci v ulici 5. května před budovou Českých drah položena první vrstva obalovaného kameniva, vydlážděno parkoviště a část chodníků. Došlo k osazení sloupů veřejného osvětlení. Práce na venkovní části stavby probíhají v závislosti na klimatických podmínkách.

V rámci budování zázemí pro cestující v budově ČD byly vybourány stávající příčky a probourány nové průchody, otlučeny omítky, demontovány části stávajícího topení.

Dále byly instalovány rozvody topení, vody a kanalizace, dobetonovány podlahy, vystavěny příčky sociálních zařízení pro handicapované.

Podle městského úřadu v Chotěboři práce probíhají v souladu s harmonogramem. Kompletní rekonstrukci budovy vlakového nádraží zahájily i České dráhy. Stavba za desítky milionů korun je spolufinancována z prostředků Evropské unie.