Soutěž je určena žákům základních a studentům středních škol v kraji Vysočina.

Přihlásit se do krajského kola mohou všichni žáci základních a středních škol z kraje Vysočina, kteří vydávají školní časopis nebo noviny. Přihlášku si zájemci mohou stáhnout na webových stránkách Centra Vysočiny. Uzávěrka přihlášek je 31. března a vyhlášení výsledků krajského kola proběhne v červnu 2011 ve velkém sále Staré radnice v Havlíčkově Brodě.

„Hodnocená je celková úroveň časopisu, jazyková úroveň, grafická stránka, nápaditost a pestrost témat a jejich zpracování a u webových časopisů i funkčnost redakčního systému. V každé kategorii bude vybrána nejlepší redakce, respektive časopis, jehož autoři získají ocenění od pořadatelů a partnerů akce,“ řekl pořadatel krajského kola Milan Pilař.

Práce bude hodnotit odborná porota složená ze zástupců vyhlašovatele a partnerů akce. Na vyhlášení se účastníci dozvědí, co by mohli v příštích číslech svého časopisu zlepšit. Setkají se s kamarády, kteří mají stejný zájem jako oni a zároveň proběhne výstava všech přihlášených časopisů.

(dop)