Nevelká obec nedaleko Ledče nad Sázavou se může pochlubit zajímavým počinem, v rámci kraje Vysočina rozhodně ojedinělým. Kromě oficiálního zastupitelstva tam totiž funguje i Zastupitelstvo obce mladých. Tvoří ho devět členů ve věku od deseti do šestnácti let.
„V pátek se zastupitelstvo sejde podruhé. Na programu máme volbu radního pro kulturu a dále přípravu několika akcí v obci,“ řekla Kateřina Marková, kterou mladí vilémovičtí zastupitelé zvolili do funkce starostky obce. „Musíme se také poradit, čím pomůžeme při přípravě Dne matek, pálení čarodějnic a také, jak zajistíme turnaj ve stolním tenise, který chystáme na Velikonoce,“ pokračovala Marková.
Studentka druhého ročníku havlíčkobrodské stavební průmyslovky bez okolků přiznala, že ji zvolení do funkce starostky zase až tak nepřekvapilo.

Desítka oslovených dětí
„Jsem v zastupitelstvu nejstarší,“ vysvětlila a současně prozradila, že spolužáci ve škole o jejím starostenském angažmá ve Vilémovicích nevědí. „Doma je to jiné. Vrstevníci to samozřejmě vědí a rodiče jsou také spokojeni. Alespoň prý nebudeme vysedávat zbytečně u počítačů,“ usmála se starostka.

S nápadem zřídit ve Vilémovicích Zastupitelstvo obce mladých přišel stávající starosta obce Václav Vacek.
„Uvědomil jsem si, že se v obci cíleně věnujeme jen těm nejmenším dětem, a to v rámci klubu Vilík, a pak až zase těm skoro dospělým mladým lidem, kteří se angažují ve vilémovických spolcích a organizacích. Cítil jsem potřebu něčím tu mezeru zaplnit, a protože jsem kdysi zaslechl, že někde funguje zastupitelstvo mladých, rozhodl jsem se ho ustavit také u nás,“ konstatoval Vacek. Nahlédl proto do evidence obyvatel, vytipoval zhruba desítku dětí od deseti do osmnácti let, oslovil je, a osm skutečně přišlo. Zastupitelstvo obcí mladých bylo na světě.
Řídí ho, jak je uvedeno výše, Kateřina Marková, zástupkyní starostky byla zvolena Eliška Vacková a radním pro sport se stal Jakub Šotola. Zbývá ještě dovolit radního pro kulturu a také radního pro brigádnickou činnost.
Mladí zastupitelé se budou scházet ve vilémovickém Obecním domě. Jeho zasedání jsou a budou veřejná a výsledky své práce budou zveřejňovat na webových stránkách obce.

„Dovedu si docela dobře představit, a kolegové v zastupitelstvu obce také, že mladí mohou do práce našeho dospělého zastupitelstva obce přinést celou řadu podnětů a nových pohledů,“ poznamenal Vacek.
„Prozatím nevíme, jestli někde na Vysočině, nebo v republice, podobné zastupitelstvo mladých pracuje. Ale pokusíme se to v nejbližší době zjistit. Pokud ano, určitě bychom ho kontaktovali,“ poznamenala Kateřina Marková.