Rozvoj dopravní infrastruktury je, a dlouho ještě v Havlíčkově Brodě bude, velmi aktuální otázkou. Fakta jsou neúprosná. V okresním městě a jeho spádových oblastech je v současné době registrováno dvaačtyřicet tisíc aut. Masarykova ulice, součást silnice první třídy číslo I/38, je nejfrekventovanější komunikací kraje Vysočina a výstavba jihovýchodního obchvatu je v nedohlednu. Kromě toho samospráva vytváří a optimalizuje síť a provoz na odstavných parkovištích, které mají ulevit přetíženému centru města. A právě v této souvislosti uvažuje také o výstavbě parkovacího domu.

„Nabídl by řidičům komfort desítek dalších parkovacích míst,“ uvedl radní Libor Honzárek a připomněl, že v Havlíčkově Brodě jsou dvě lokality, kde by parkovací dům mohl stát. Jednou z nich je prostranství u Kulturního domu Ostrov, další se nachází v Husově ulici. „Samozřejmě to není myšlenka zcela nová. Co se týče výstavby parkovacího domu v Husově ulici, je k dispozici projekt i územní rozhodnutí,“ pokračoval Honzárek. Zdůraznil ale, že vlastnímu verdiktu musí předcházet důkladná diskuse. A to s odbornou i laickou veřejností. Hlavní slovo by podle radního měli dostat především lidé, kteří v Husově ulici přímo bydlí.

Na místě je vhodná konfigurace terénu
„Obávají se, a je to naprosto logické, že by jim dvoupatrový parkovací dům se stovkou parkovacích míst zhoršil podmínky k životu. S těmi se musí hovořit nejdřív. Dovedu si představit, že by část parkovacích míst v tom domě byla vyhrazena přímo jim,“ pokračoval Honzárek. Současně poznamenal, že současné parkovací domy jsou moderně skloubené s četnými prvky městské zeleně a stavebními úpravami reagují na výsledky hlukových studií, které se obvykle při stavbách tohoto typu provádějí. „V každém případě je to lokalita vhodná, a to i z pohledu konfigurace terénu,“ připomněl Honzárek.

Také plocha u Kulturního domu Ostrov je svou polohou pro případnou výstavbu parkovacího domu vhodná. „V tomto případě ale ještě nejsou dořešené všechny majetkoprávní vztahy. Část tamních pozemků je v soukromých rukou,“ konstatoval Honzárek a jeho slova potvrdil i opoziční zastupitel Milan Plodík.
„Ano, je to tak. Navíc je výstavba parkovacího domu u Kulturního domu Ostrov dávána do souvislosti s plánovanou rekonstrukcí nedalekého mostu přes řeku Sázavu,“ řekl Plodík.

Lidé u Husovy ulice, které Deník v souvislosti s případnou výstavbou parkovacího domu oslovil, jednotný názor neměli.
„Pokud bychom v tom objektu měli zajištěné místo k parkování a vjezd by byl z Husovy ulice, a objekt by lidem nepřekážel ve výhledu, asi bych proti nebyl,“ zamyslel se František Svoboda. Naopak Jana Pátková byla proti. „Už takhle je hluk z ulice dost nepříjemný, obávám se, že by se ještě zvýšil. Zejména pak po ránu. Myslím si také, že by se nám tady zhoršilo podstatným způsobem ovzduší,“ namítala Pátková.