Jedná se o takzvaný CGM glukose monitoring určený diabetikům trpícím například sklonem k častým hypoglykemiím. Jde o CGM-continuous glucose monitoring, přístroj pacienty někdy nazývaný glykemický holter (měřič).

„V lednu 2011 naše nemocnice zakoupila dva přístroje a požádala všechny zdravotní pojišťovny, aby na našem pracovišti svým pojištěncům začaly toto vyšetření proplácet.V současné době máme výkon hrazený pro pacienty sedmi zdravotních pojišťoven včetně VZP a Allianz. Pacienti těchto pojišťoven mají možnost využít nepřetržité měření glykemií (hladiny glukózy v krvi) tímto přístrojem po dobu jednoho týdne celkem 4x za kalendářní rok,“ informuje mluvčí nemocnice Petra Černo.

A jaký typ diabetika, lidově cukrovkáře, může být monitorem vyšetřen? Podle lékařky Evy Pěkné z diabetologické ambulance je to například diabetik léčený inzulinem s opakovanými hypoglykemiemi (častá komplikace při léčbě cukrovky inzulínem) které nepoznává, nebo který má problémy i při využívání inzulínové pumpy.

„K vyšetření pacienta odesílá jeho ošetřující lékař. Pacient je objednán k pohovoru, kde je zhodnocen jeho zdravotní stav, možné příčiny problémů, možné úpravy léčby a vysvětleno fungování měřiče. Poté je objednán k zahájení měření,“ upřesňuje lékařka.

Pacient s vysílačem

Při zahájení je pacientovi aplikován do podkoží břicha miniaturní měřič a vysílač, který je přelepen materiálem s průhledným okénkem. Ten asi po 5 minutách měří hladinu cukru v podkoží a vysílá hodnoty do přijímače velikosti mobilu.

„Na první kontrolu přichází pacient po dvou dnech, kdy poprvé přemýšlíme nad výsledky měření a děláme první úpravy v léčbě. Na ukončení měření se dostaví po dalších 5 dnech, kdy je mu z podkoží vyňat měřič a výsledky z přijímače jsou komplexně vyhodnoceny pomocí počítače a navrženy úpravy léčby“, sděluje lékařka Eva Pěkná z diabetologické ambulance.

První zkušenosti s přístrojem jsou podle lékařky prozatím velmi dobré, u všech pacientů zatím pomohl najít takzvaná slabá místa v léčbě i jejich denním režimu, snížit počet hypoglykemií a zmírnit jejich obtíže.

Co je inzulínová pumpa
Inzulínová pumpa je přístroj velikosti mobilního telefonu, který kontinuálně dávkuje malá množství inzulínu do těla podobným způsobem, jako to dělá zdravá slinivka. Pumpu lze nosit v kapse, připnout na opasek nebo skrýt pod oblečení.
Z pumpy vede tenká hadička do malé kanyly, která je zavedena do podkoží. Pumpu lze snadno odpojit a připojit kdykoliv. Výhodou je, že není třeba si už píchat inzulín.
Zdroj: Medtronic