Kurýrní zásilka, která byla podána v železniční stanici Český Těšín pro adresáta v Přibyslavi, doputovala - s překládkou na hlavním nádraží v Praze - do vzdálené Příbrami.

„Velmi nás mrzí, že došlo k této politováníhodné události. Bez ohledu na nekompromisní přístup při projednávání nedostatků nelze zcela zabránit osobnímu selhání jednotlivců. Přijměte naši omluvu,” omluvily se České dráhy.

Železnice přiznala, že obsluhující pokladní v Českém Těšíně zásilku skutečně odbavila do Příbrami místo do Přibyslavi, když nezaznamenala, že Přibyslav byla na konci loňského roku vyřazena ze systému stanic určených pro přepravu zásilek ČD Kurýr.

„Tím došlo k celé řadě nepříjemných komplikací. Se zaměstnankyní osobní pokladny byl proveden pohovor a bude jí odebrána nezaručená část měsíční mzdy v maximálně možné výši a na její další činnost bude zaměřena pozornost formou opakovaných namátkových kontrol přímým nadřízeným,” sdělil Jan Behro. Omluvu končí větou: „Byli bychom rádi, pokud Vás tato nepříjemná událost neodradí od dalšího využívání našich služeb.”

Toto přání je ovšem poněkud nepatřičné, když z nepochopitelných důvodu byla dobrá služba ČD Kurýr v Přibyslavi zrušena, ačkoli v tomto městě zastavují všechny rychlíky. Příjemce si pro svoji kurýrní zásilku musel až po dvanácti hodinách od telefonicky avizovaného doručení dojet do Žďáru nad Sázavou. Podle reklamačního řádu má právo žádat padesátikorunové odškodnění ze 180 uhrazených korun. Normální by snad bylo, že dráhy si za takový šlendrián zaplatit nenechají.

Ombudsman mlčí

Zklamaný zákazník oceňuje prošetření chyby, podivuje se však, proč mu na jeho dopis neodpověděl veřejnosti okázale představený první ombudsman cestujících a služeb Českých drah, bývalý ředitel pražské ZOO Petr Fejk.

„Byla to již moje třetí zlá zkušenost s tímto jinak nejrychlejším způsobem přepravy zásilek. Jednu jsem však měl také dobrou a navíc úsměvnou. Chtěl jsem poslat fotografie v obálce na Masarykovo nádraží v Praze. Již nežijící přibyslavský výpravčí mě zarmoutil informací, že do této stanice lze doručit pouze živé květiny nebo živá zvířata. Ale hned poradil, ať to nebo ono na obálku napíšu, nikdo to prý kontrolovat nebude. A skutečně, obálka se lživou specifikací obsahu byla nejbližším vlakem na pražské vlakové nádraží dopravena, adresát si ji za necelé tři hodiny přímo na peroně vyzvedl,” přidal netuctový příběh ke kurýrní anabázi vytrvalý zákazník Českých drah.

Ivo Havlík