To se pak zákazník nemůže divit, že kominík má tolik práce, že nemůže vyhovět všem, říká kominík Marek Ptáček z Okrouhlice, s tím, že se kolem povinné revize komínů, která platí od prvního ledna vytváří zbytečně mnoho polopravd, dezinformací, neřkuli nesmyslů.

Když se na konci loňského roku objevily v tisku informace o připravované vyhlášce číslo 91 z roku 2010 o povinné revizi komínů, rozpoutala se v internetových diskusích lavina nářků, že jde opět jen o další, v uvozovkách buzeraci ze strany úřadů a že prý „dříve“ to tak nebylo.

Ale to je trochu jinak. Už vyhláška číslo 111 z roku 1981 ukládala majiteli nemovitosti povinnost nechat si komín čistit a zkontrolovat dokonce šestkrát do roka. Kominíci byli zaměstnanci příslušného podniku. Po roce 1990 se situace změnila. Vznikl soukromý sektor, kominíci se stali živnostníky s koncesí a měli svoje rajony. Nicméně se ale dostávali do schizofrenní situace. Povinnost čistit komíny měli dál, ale majitel nemovitosti je nemusel vpustit do domu.

Nehledě na to, že zákazníci byli ještě zvyklí na socialistický systém. Ten kolikrát spočíval v tom, že kominík přišel čistit komín, ale majitel mu často jen symbolicky podepsal kominickou knížku, že v daném místě byl. Kominík přitom žádnou práci neodvedl a příslušný komín ani neviděl. I já jsem se s tím kolikrát setkal, kdy mi zákazník chtěl jen podepsat papír a já mu vysvětloval, že příslušný komín chci skutečně vymetat. Například v České Bělé, což je poměrně velká obec, měli zájem o čištění komínu čtyři zákazníci, ale postupně se zájem zvyšoval, zákazníci si zvykli. Ze čtyř zájemců jich bylo najednou šedesát.

Jedna z těch internetových perliček. Nějaký kominík si prý postěžoval svému kamarádovi-poslanci, že nemá žádný kšeft, protože lidi si vymetají komíny sami a tak se zrodila vyhláška.

Zástupci kominického cechu jen oslovili poslance v Parlamentu a žádali nějakou změnu, která by jim umožnila práci provádět, protože je těžké čistit a kontrolovat komín, když kominík přitom nesmí vstoupit do nemovitosti. Podle poslanců ale kominíci nemohou mít větší pravomoc, než má policie, která může vstupovat do domu jen na základě soudního příkazu. Proto poslanci udělali jenom to, že zrušili rajonizaci, ale povinnost zajistit pravidelné čištění komínů zůstala. Ovšem pravidla pro čištění komínů se od 1. ledna roku 2011 změnila tak, že stačí minimálně jedna kontrola kominíkem ročně a samotné čištění třikrát ročně (u topení tuhými palivy) a než šestkrát jako tomu bylo doposud. Jednou ročně je třeba čistit u topení na plynná paliva.

Jenže někteří majitelé nemovitostí se děsí, že když si nenechají komín vyčistit a zkontrolovat, zaplatí pokutu.

Majitelé nemovitostí čerpají informace často z neobjektivních zdrojů a zbytečně pak panikaří. Hlavně je straší pokuty a je pravda, že jsem se setkal i s případem, kdy údajně jedna obecní samospráva strašila občany tím, že když si kontrolu nenechají provést, zaplatí pokutu. Ale vyhláška praví, že jednou ročně má být provedena kontrola topidel v domě odborníkem. Majitele nelze nutit k tomu, aby si nechal komín zkontrolovat a čistit odborně. Může si ho třeba vyčistit sám. Malér hrozí majiteli nemovitosti až tehdy, pokud dojde k požáru, který vznikl právě od neudržovaného komína. Pak se majitel může rozloučit s úhradou od pojišťovny a samospráva ho může pokutovat za obecné ohrožení.

Ale ten papír je prý potřeba, protože budou chodit hasiči na kontroly a běda tomu, kdo ho nebude mít.

Dobrovolní hasiči na vesnici většinou chodí na bezpečnostní kontroly pravidelně. Dělají prohlídky, zda v blízkosti komínů nejsou hořlavé materiály, které tam z bezpečnostních důvodů samozřejmě být nesmějí. Sám jsem viděl několikrát dvířka do komína zarovnaná suchým senem.

Odrazila se nějak existence nové vyhlášky na ceně kominických služeb?

Kominíci pracují podle ceníku. Samotné vyčištění a revize komína trvá krátce, ale do ceny se započítává třeba cesta. Proto je výhodnější, když se třeba víc sousedů v příslušné vesnici domluví a objednají si kominíka společně.

Právě revize komína spojená s vyplňování tiskopisů je údajně důvodem, proč ceny kominických prací údajně stoupají o stovky korun. Pro kominíky je prý to „papírování“ příliš náročné a zdlouhavé.

Kominík vyplňuje revizní a technickou zprávu, kam napíše, jak příslušný komín vypadá, například jeden tiskopis se nazývá zpráva o provedení kontroly spalinové cesty. Je to téměř to samé, jako když v minulosti kominík vystavoval majiteli nemovitosti doklad o tom, jaké práce prováděl, jen ty doklady dneska vypadají trochu jinak.

Někteří majitelé nemovitostí, hlavně senioři, se doslova bojí nové vyhlášky. Mají strach, že jim kominík vyčte při kontrole kde co a nakonec jim zakáže v komíně topit vůbec a oni budou muset nejspíš doma zmrznout, protože například na nákladnou přestavbu komína nebudou mít peníze.

Samozřejmě, že při návštěvě jednotlivých domácností a kontrole komína vidíte všude nějaké nedostatky, které by se měly dát do pořádku. Tudíž já do zprávy napíšu, že nedostatky byly zjištěny a měly by být odstraněny do příští kontroly. Ještě se mi nestalo, že bych někomu zakázal v komíně topit ihned, až na jeden případ.

Můžete ho podrobněji popsat?

Majitel nemovitosti si na stavbu komína objednal zahraniční dělníky, kteří odvedli doslova fušerskou práci. V těsné blízkosti komínové roury byl dřevěný trám. Ještě že majitel zrovna topil. To dřevo vystavené žáru už bylo pěkně cítit, topit s takovým komínem delší dobu by znamenalo mít brzy doslova a do písmene oheň na střeše.

Dá se říci, že nová vyhláška zvýšila zájem zákazníků o kominické práce, například ve vašem případě?

Počet zákazníků se zvýšil, ale mírně. A co se týče seniorů, bohužel se s novou vyhláškou vyrojilo dost podvodníků, kteří parazitují na neznalosti lidí, hlavně důchodců a vydávají se za kominíky. Tady bych rád zdůraznil, že žádný kominík nechodí kvůli vyhlášce sám od sebe na prohlídky, ale vždy na základě objednávky. Pokud objednávku učiní obec, musí o tom být občané obce úřadem informováni. I když je kominík objednán obcí neznamená to, že musíte tohoto kominíka do domu pustit, pokud máte vybraného svého kominíka.

Jaké nejčastější chyby vaši zákazníci dělají a čeho by se měli vyvarovat?

Přijdou až když zjistí, že komín netáhne. V komíně při topení vzniká vrstva sazí. Pak stačí, když se do komína dostane jiskra a saze chytnou. Vytvoří se teplota až 600 stupňů celsia, což komín neunese. Poškodí se komínová dvířka, nebo komín může prasknout a nemovitost vyhoří. Preventivní kontrolu a čištění je lépe dělat na jaře než na podzim, už proto, že na podzim si s čištěním komínů vzpomene kde kdo. Třeba majitelé novostaveb, pak může mít zákazník problém se „svého“ kominíka dočkat. Stálým zákazníkům jsem to už vysvětlil a mnozí z nich to rychle pochopili k oboustranné spokojenosti.