Tím počet zaměstnanců překročí hranici pěti set. Výrazným způsobem se tak podílí na postupném snižování nezaměstnanosti ve Světlé nad Sázavou a jejím bezprostředním okolí.


Po krachu koncernu Sklo Bohemia na podzim roku 2008 nezaměstnanost ve Světlé a okolí rychle stoupala. Nejvyšší nezaměstnanost ve městě zaznamenaly statistiky úřadu práce v dubnu roku 2009, kdy tam bylo bez práce 21,6 procent ekonomicky aktivního obyvatelstva. Situace se začala výrazně zlepšovat ruku v ruce s úspěšným rozvojem společnosti Crystalite Bohemia.

„Letos v březnu činila míra nezaměstnanosti ve Světlé už jen 13,6 procent. Bez práce tak bylo 810 lidí,“ informoval starosta Světlé Jan Tourek. Kromě státních orgánů pomáhá nezaměstnaným také vedení města.

„Veřejně prospěšné práce u technických služeb vykonává zhruba 10 až 15 lidí, střídají se po třech měsících. Město přispívá na tato pracovní místa ročně částkou tři čtvrtě milionů korun, dotujeme je už třetím rokem,“ sdělila místostarostka Lenka Arnotová.

„Další možností pro obyvatele v nepříznivé sociální situaci je institut veřejné služby, který spadá pod sociální správu. Ročně tuto možnost využije asi sedm lidí, kteří mají možnost odpracovat dvacet hodin v měsíci a tím si zvýšit dávku sociální pomoci. Tato služba je určená lidem, kteří pobírají dávky v hmotné nouzi,“ doplnila místostarostka Světlé nad Sázavou Lenka Arnotová.

Nedostatek zakázek

Rok 2010 byl na trhu práce celého havlíčkobrodského regionu rokem všestranně obtížným, pro zaměstnavatele, zaměstnance i nezaměstnané.
„Přetrvávající následky hospodářské krize způsobily, že průměrná míra nezaměstnanosti se oproti roku 2009 ještě zvýšila. Většina zaměstnavatelů se potýkala s nedostatkem zakázek. Z toho důvodu docházelo ke snižování počtu zaměstnanců a počet volných míst se dostal na nejnižší hodnotu od roku 2003,“ konstatoval ředitel havlíčkobrodského úřadu práce Martin Kouřil.

Napilno měly úřady práce prakticky v celé republice koncem roku 2010, havlíčkobrodsko nevyjímaje. V důsledku novely zákona o zaměstnanosti která pro uchazeče evidované po 1. lednu 2011 stanovuje výrazně nevýhodnější podmínky skokově vzrostla nezaměstnanost v prosinci loňského roku.
V tomto měsíci se nově evidovalo 1246 uchazečů o zaměstnání.

Ale i v tak kritickém roce se našli velcí zaměstnavatelé, kteří počty zaměstnanců nijak výrazně nesnižovali. Například na Chotěbořsku to byla firma Tenez, GCE nebo Nate.

Zájem o rekvalifikace

„Narozdíl od jiných tito zaměstnavatelé nesnižovali nebo jen minimálně počty zaměstnanců a tím výrazně přispěli ke stabilitě zdejšího trhu práce,“ konstatuje ředitel Kouřil. Jednoz z možností, jak zlepšit svoje postavení na rhu práce je pro některé nezaměstnané rekvalifikace.

„Loňského roku využilo možnost absolvovat nějaký rekvalifikační kurz celkově 758 uchazečů o zaměstnání. Největší zájem byl po počítačové kurzy, řidičské a profesní průkazy na nákladní vozidla svářečské průkazy,“ upřesňuje ředitel úřadu práce.

Pracovní uplatnění na dotovaných pracovních místech získalo také v loňském roce 444 uchazečů z toho 142 v rámci veřejně prospěšných prací pro město či obec.

V roce 2010 pokračoval havlíčkobrodský úřad práce také v omezování počtu cizinců pracujících v okrese. Z celkového počtu 840 cizinců, kteří na Havlíčkobrodsku pracovali v roce 2008 se jejich počet snížil na 163 v roce 2010.

Co se týče míry nezaměstnanosti, pokud porovnáme okres Havlíčkův Brod s krajem a Českou republikou, tak na konci roku 2010 měl okres Havlíčkův Brod míru nezaměstnanosti 10,23 procenta, což byla vyšší nezaměstnanost, než byl průměr v celé České republice, kde míra nezaměstnanosti byla 9,57 procenta. Ovšem podle ředitele úřadu práce bylo Havlíčkobrodsko v roce 2010 v kraji Vysočina, co do míry nezaměstnanosti méně postiženo než regiony ostatní.

Petr Stránský, Štěpánka Saadouni