Obec Pohled tak má po mnoha letech naději, že se zbaví milionových dluhů, do nichž se před lety dostala kvůli nedokončené stavbě základní školy, jejíž hrubá stavba dodnes smutně vyčnívá nad místní zástavbu.

„Jako starostovi se mi ulevilo, protože teď už budeme jednat jen s jedním zájemcem. Vidím, že obec má východisko ze současné špatné finanční situace a věřím, že vybraný zájemce se bude o nemovitosti starat,“ vyjádřil se k rozhodnutí zastupitelstva starosta obce Milan Klement.

Dva zájemci a nedůvěra místních

Kromě společnosti H. H. Holding group, za kterou se zástupci obce jednal Petr Zázvorka, se o obecní nemovitosti ucházela také společnost Technika z Lysé nad Labem zastupovaná Zdeňkem Jaklem.

Návrhy obou firem na využití zámku, přilehlého parku, hospodářských budov a dalších pozemků v centru obce vydaly na pěkných pár stran. Místní obyvatelé se s nimi mohli seznámit na veřejném setkání, obecní vývěsce i v místním zpravodaji. Zastupitelé obce se s případnými kupci i osobně setkali.
Ne všem starousedlíkům se tento způsob prezentace zamlouval.

„Ani jednoho z těch kupců jsem tu neviděl. Nelíbí se mi, když tu chtějí něco takového koupit a ani se tu neukážou,“ řekl v diskusi před hlasováním jeden z místních obyvatel.

„Oba zájemci mají zájem se představit, ale až po prodeji. Tvrdí, že teď by to bylo jen předhazování stále větších slibů,“ reagoval na tuto výtku starosta Klement.

Dalším občanům se zase nezdály záměry podnikatelů, které považují za příliš megalomanské. Oba počítají s tím, že do Pohledu nalákají turisty a že zde pro ně vznikne rozsáhlé zázemí.

Za pět let intenzivního prodeje jsme rádi za tyto zájemce, jiní se nenašli. Samozřejmě máme informace o jejich ekonomické zdatnosti,“ řekl starosta, který v diskusi poukazoval také na fakt, že pokud obec do konce července nesplatí dluh téměř osmnáct milionů korun, čekají ji opravdu krizové scénáře. Oba zájemci nabídli za řadu nemovitostí minimální cenu - patnáct milionů korun.

Nabídka vítězné firmy se zástupcům obce zalíbila zvláště proto, že se jedná o zavedenou, mezinárodně působící firmu, která chce splatit kupní cenu ještě před uzavřením kupní smlouvy. Tu by mělo zastupitelstvo schválit nejdéle devátého května. Do června by společnost měla převzít majetek a na podzim už by se podle harmonogramu mohlo začít se stavebními pracemi.

A co všechno vlastně zahrnuje záměr vítězné společnosti? Areál by měl hostit akce mezinárodního charakteru jako výstavy koní, myslivecká sympózia nebo petrolejářské summity.

Park zůstane veřejnosti přístupný, dočká se ale výrazných úprav. Kromě barokní fontány se sousoším ho obohatí dětský park pro nejmenší návštěvníky, fyzkulturní centrum sloužící sportovním účelům a arboretum určené pro chov dravých ptáků.

Nabízí až padesát pracovních míst

V sýpce u zámku by měla kromě jiného vzniknout veterinární klinika, v budově rozestavěné školy zase kavárna, jídelna a penzion. Samotný zámek by se měl proměnit na centrum společenského a kulturního dění.

V plánu je vybudování ubytování zámeckého typu, vinotéka ve sklepení i vznik komplexu pro relaxaci.
Budoucí majitel by chtěl také spolupracovat s některými pohledskými spolky, které dosud využívají část z prodávaných budov. Rovněž počítá se zaměstnáním až padesáti lidí z obce nebo jejího blízkého okolí.

Má v plánu ve vesnici investovat dalších minimálně osm milionů korun buď ve formě koupě dalšího majetku nebo investic konzultovaných s vedením obce.

„Nyní budeme s firmou H. H. Holding group jednat o uzavření smlouvy. Návrhy kupních smlouv se zájemci máme v tuto chvíli dořešeny tak na 75 %,“ popisoval starosta nejbližší postup obce Pohled.

Budoucí smlouva by měla ošetřit všechny možné případné situace, které by mohly nastat, včetně předkupního práva pro obec Pohled v případě, že by firma nedodržela své závazky. Bude také řešit využívání veřejných komunikací ve středu obce, které jsou rovněž předmětem prodeje.

Zuzana Klementová