Nedávno přibyslavští radní uskutečnili návštěvy ve všech místních částech, aby zjistili, jaké mají tamní osadní výbory požadavky.

Například obce Keřkov, Ronov a Dobrá žádají zvýšit bezpečnost chodců kolem silnice první třídy, která vede v obou případech středem obce. Například obec Dobrá požaduje vybudování chodníků kolem silnice, v ostatních hustou dopravou zatížených obcích zase uvažují o silničních přechodech, aby se mohli dostat bezpečněji z jedné části obce do druhé. Jenže všechno začíná a končí u peněz.

Podle místostarosty Martina Kamaráda lze silniční přechody budovat jen tam, kde budou využity, protože jinak by to byly, jak přesně místostarosta říká, vyhozené peníze.

„Situace není jednoduchá ani v obci Dobrá, kde by se společně s výstavbou chodníků musely řešit vlastnické vztahy, nemluvím o finanční náročnosti projektu,“ vysvětluje místostarosta a dodává že většina obcí trpí většinou dlouholetým odkládáním řešením stavu jejich místních komunikací.

„V Poříčí, Keřkově a Hřištích i části Dobré je tato situace umocněna nešťastnými spádovými podmínkami, které společně s naprostou absencí možnosti odvést větší množství srážek z povrchu komunikace znamená pro mnoho lidí v nich přímé ohrožení jejich majetku a další destrukci obecních komunikací,“ říká Kamarád.

Poříčí se bojí dešťů

Obce Hřiště a Poříčí se s příchodem jara totiž opět obávají prudkých dešťů. Některé domy v Poříčí byly za posledních povodní vytopeny hned několikrát. I tady starosta Jan Štefáček a místostarosta Kamarád krčí rameny a zdůrazňují, že situace není tak jednoduchá, jak to na první pohled vypadá.
Podle Kamaráda není Poříčí odkanalizované, tudíž dešťová voda protéká z kopce dolů obcí.

Jak připomíná starosta Štefáček, situaci komplikuje skutečnost, že nad obcí jsou pozemky zemědělského družstva z Olešenky. „Máme k dispozici odborný posudek, který jasně říká, že poslední velké záplavy v Poříčí zavinilo zemědělské družstvo, které pole nad obcí nevhodně oselo. Dohodli jsme se se zemědělci na určitých úpravách. Pokud by je družstvo neprovedlo a obec byla zatopena znovu, mohli bychom vymáhat škody, ale v tom jsem skeptik,“ přiznává starosta s tím, že ani současná legislativa nevychází radnici vstříc.

V obci Hřiště zase voda ničí místní asfaltovou komunikaci přesně v místě, kde je hranice mezi pozemky soukromého zemědělce a společnosti Osiva.