Soutěž Zlatá srnčí trofej, která se koná pod záštitou Českomoravské myslivecké jednoty, se v areálu zámeckého parku konala již třetím rokem.

Soutěžící byli rozděleni do dvou věkových kategoriích, a to 6-10 let a 11-15 let. Účastníci absolvovali 10 disciplín a mohly nasbírat celkem až sto bodů.

"Děti soutěžily v poznávání parohů, listů, semen a šišek, zvěře, ve znalosti myslivecké mluvy, v poznávání letorostů (ročních výhonků ze stromů), na kynologickém stanovišti poznávaly lovecké psy, určovaly, které zvěři patří stopy v sádrových odlitcích a na závěr si vyzkoušely střelbu ze vzduchovky," popsal jednotlivá stanoviště organizátor soutěže a vedoucí kroužku myslivosti a ochrany přírody v Uhelné Příbrami, Petr Smutný.

Soutěžící poté absolvovali teoretický test ze znalostí myslivosti. "Soutěže se zúčastnily převážně děti ze čtyřech mysliveckých spolků na Havlíčkobrodsku, a to z Vilémova, Uhelné Příbrami, Lučice a Dlouhé Vsi. Soutěž je však otevřena pro všechny děti, letos tu tedy ze 44 soutěžících je i šest dětí, které nejsou členy mysliveckého kroužku," přiblížil Petr Smutný.

Jak host vystoupil ve velkém sále vilémovského zámku velmistr řádu svatého Huberta Jan Votava z Horní Krupé, který přednášel o zvycích a tradicích v myslivosti, o historii a vývoji myslivosti v České republice.

Díky štědré podpoře sponzorů se z věcných cen mohl radovat každý soutěžící. Ti mladší výherci získali za první místo stolní hru Revír, za druhé místo velmi ceněný myslivecký klobouk a za třetí místo CD s mysliveckými písničkami a pohádkami. Děti na čtvrtém až osmém místě obdržely knižní cenu. V kategorii starších dětí získal vítěz na prvním místě fotoaparát, vítěz druhého místa dalekohled a vítěz na třetí příčce myslivecký klobouk. I v této kategorii dostaly děti na čtvrtém až osmém místě knižní cenu. A všichni soutěžící navíc igelitovou tašku plnou věcných cen.

"Myslivecká vědomostní soutěž není jen o myslivosti, ale především o ochraně přírody. Nečekáme, že ze všech dětí v našem kroužku se stanou myslivci, ale chceme, aby měly děti kladný vztah k přírodě," uzavřel organizátor Petr Smutný.