Sraz v roce 2000 byl zaměřen na život a literární dílo významné členky českojablonské dynastie Františky Kolářové - Vlčkové. Tentokrát bude připomenut neobyčejně zajímavý osud jejího manžela Jana Koláře.

Františka Vlčková se narodila v České Jablonné 19. ledna 1883, začala učit v Horním Studenci u Chotěboře. Později se jako pedagožka ocitla na Slovensku a v Bratislavě se provdala za inženýra Jana Koláře. Zemřela 16. února 1956 v Pořežíně (dnešní osada Velké Losenice) a je pohřbena v Přibyslavi.

Kolářová je autorkou pěti románů z vesnického prostředí. Čtyři z nich - Ledy se lámou, V nárazech vichřice, Mrazivé jaro a Za našich pradědů - popisuje zápas poddaných za zrušení robotní povinnosti v románově smyšlené vsi Topolná, ve skutečnosti v České Jablonné.

Děj románového kvarteta zabírá léta 1775 až 1880 na polensko-přibyslavském panství rodu Ditrichštejnů. Páté dílo spisovatelka věnovala poválečné násilné kolektivizaci rolníků na Českomoravské vrchovině.

„Kniha se opírá o autentické události z Havlíčkobrodska, které autorka mohla přímo sledovat a jež citelně postihly i její rodinný kruh.

Samozřejmě nebylo možné v té době knihu vydat, naopak bylo nutné uchovat její rukopis v tajnosti,” píše se na rodinném webu.

Sobotní setkání rodiny bude více orientováno na manžela spisovatelky. Kolářová v roce 1936, již po smrti svého muže, vydala jeho vzpomínky na leta 1910 až 1923.

Kolář pracoval jako elektroinženýr v Petrohradě, v Rusku prožil první světovou válku, jako zbrojní odborník přešel z Petrohradu do černomořského přístavu Batumi v dnešní Gruzii, po říjnu 1917 uvízl v Baku v Ázerbájdžánu. V roce 1921 odplul do Persie a stal se tam vrchním zbrojmistrem Kučuk Chána, který však byl v íránské občanské válce poražen.

Kolář se po dramatické cestě z Teheránu přes Bagdád, Bejrút, Tripolis a Cařihrad vrátil do Československa, konkrétně do Košic.

Zajímavé memoáry v sobotu od 14 hodin v hotelu Přibyslav přiblíží Iránec ing. Reza Mirchi, který v Praze vystudoval jadernou fyziku a oženil se s Češkou. Knihu přeložil do perštiny a vydal v Teheránu.

Ivo Havlík