Například Habry, kde by se mělo v budoucnu otvírat další stanoviště záchranky, by tak mohly nenávratně přijít o stovky tisíc korun.

Zavírání některých stanovišť a v souvislosti s tím nedodržení předepsaných dojezdových časů. To v současné době hrozí zdravotnické záchranné službě na Vysočině, která se potýká s nedostatkem peněz. Přitom v plánu je otevření nového stanoviště záchranky právě v Habrech.

„Nikdo nás zatím oficiálně neinformoval, že by se u nás záchranka otvírat neměla,“ podivuje se starosta města Jiří Rainiš. Zdejší radnice tudíž pokračuje v přípravách, které s budováním nového stanoviště souvisejí, to znamená především výkup pozemků. Starosta Rainiš nechce ani na chvíli věřit tomu, že by všechny kroky byly zbytečné. „Nechci malovat čerta na zeď, ale jen do výkupu pozemků jsme investovali odhadem 300 tisíc korun. Ty by nám už nikdo nevrátil. Doufám, že k tak drastickým opatřením nedojde. V tomto případě jde přece o zajištění rychlé zdravotní péče pro občany ne o nějakou podnikatelskou lobby. Habry leží prakticky na konci kraje a záchranou službu potřebuje jako sůl, do Havlíčkova Brodu je to daleko,“ konstatuje starosta Rainiš.

Úsporná opatření

Podle hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka záchranka v poslední době otevřela nová akreditovaná stanoviště. Zvýšily se sice mzdy zaměstnanců, ovšem platby od zdravotních pojišťoven nikoli, vše zkomplikovalo i několik mimořádných událostí, jako například havárie některých sanitek.

Rada kraje proto doporučí zastupitelům navýšit v červnu příspěvek na provoz záchranné služby o 17 milionů. Pokud by na to zastupitelé nekývli, budou následovat úsporná opatření.

„Museli bychom zavřít některá výjezdová stanoviště, tak abychom dokázali pracovníky záchranky soustředit na jedno místo,“ potvrdil minulý týden Deníku náměstek hejtmana Libor Joukl.

Například v Přibyslavi otevřeli nové stanoviště záchranky zhruba před rokem. Podle zástupců obcí na Přibyslavsku to byl vynikající nápad, protože se výrazně zkrátily dojezdové časy. Nyní se starostové obávají, že by o stanoviště v Přibyslavi mohli v rámci úspor přijít.

„Záchranka u nás byla několikrát, trvalo to pár minut. Z Havlíčkova Brodu by to bylo dvacet minut až půl hodiny. Pokud by se mělo stanoviště v Přibyslavi rušit, budeme proti tomu prostřednictvím Svazku obcí Přibyslavska protestovat,“ říká starosta Modlíkova Miroslav Štědrý. Podobný názor má i starosta Zdeněk Zvolánek z Olešenky. I tady jsou spokojeni s blízkostí rychlé zdravotnické pomoci a neradi by o ni přišli. „U některých nemocí hodně záleží na tom, jak rychle zdravotnická pomoc přijede u vůbec nezáleží na stáří člověka. Zrušení stanoviště záchranky v Přibyslavi by znamenalo delší dojezdové časy,“ míní starostka Stříbrných Hor Marie Kolláriková s tím, že by určitě následovaly protesty členů Svazku obcí Přibyslavska.

Problémy by nastaly i samotnému městu Přibyslav. To nechalo původně nevyužitý objekt přebudovat jen proto aby v něm našlo zázemí stanoviště záchranky a služebna Policie České republiky.

„Nastaly by komplikace, museli bychom hledat pro objekt nové využití, ale zatím jsme neslyšel, že by se záchranka v Přibyslavi měla rušit. Pokud by k tomu došlo určitě bychom začali jednat s krajem, ale zatím takové signály nemám,“ informuje místostarosta Přibyslavi Martin Kamarád.

V kompetenci zřizovatele

Podle radního Libora Joukla by záchranka s penězi vystačila, pokud by už neotvírala nová stanoviště. Každé nové místo znamená vyšší výdaje na počet personálu i zdravotnické techniky. Rušení stanovišť by ale znamenalo dostat se do křížku s vyhláškou, která stanovuje záchranářům maximální dojezdové časy, což v některých místech kraje nelze splnit.

„Otevírání nových stanovišť a jakákoliv změna v jejich počtu a složení je plně v kompetenci našeho zřizovatele. Samozřejmě, že k těmto změnám předkládáme podklady, které vychází z reálných dat. Pokud vím, tak v současné době se bude otevírat výjezdové stanoviště v Kamenici nad Lipou. Otevření VS v Habrech je plánováno, termín otevření mi zatím není znám. Úspory v provozu Zdravotnické záchranné služby (to jest provozní) v žádném případě neovlivní nedodržení stávajících dojezdových časů. Zasedání zastupitelstva je plánována na 21.června a jakékoliv závěry, by z mé strany byly předčasné,“ vyjádřila se k tématu ředitelka krajské záchranky Vladislava Filová.