Jedná se o výtvarnou soutěž pro předškoláky, žáky základních a středních škol.

Klání se ponese v duchu tématu šťastné stáří, které budou mít děti za úkol ztvárnit a podívat se na stáří dětskýma očima. „Cílem projektu je pozitivní medializace stáří jako plnohodnotné etapy lidského života,“ říká ředitelka Domova pro seniory Reynkova, Magdalena Kufrová.
Projekt je realizován na regionální i celostátní úrovni, kde jej uskutečňuje Asociace poskytovatelů sociálních služeb.

Účastníkům je nabízena možnost získat přímo od poskytovatele sociálních služeb formou návštěv v jednotlivých zařízeních organizace a diskusemi s obyvateli i zaměstnanci.

„Díla budou vyhodnocena na počátku Týdne sociálních služeb na podzim. Poté budou vystavena v Domově pro seniory Reynkova. Porota bude hodnotit především nápad, zpracování a uměleckou úroveň díla,“ zdůrazňuje ředitelka Kufrová, která zároveň upozorňuje na projekt, který existuje již delší dobu mezi Základní školou Nuselská a Sociálními službami města Havlíčkův Brod.

Je zaměřen na vytváření společných rukodělných prací dětí i seniorů.