„První rozprava se bude konat v úterý 14. června v Klubu OKO na Smetanově náměstí v 18 hodin. Architekt Martin Stára představí svůj pohled na úpravu středu města. Podkladem je jeho diplomová práce na fakultě architektury ČVUT v Praze. V přednášce pohovoří o tom, jak historie ovlivňuje podobu města a ukáže možnosti rozvoje města, od drobných úprav až po dlouhodobou vizi,“ informoval předseda Okrašlovacího spolku Budoucnost Jan Schneider.

Druhé setkání je naplánováno na stejný čas na pondělí 27. června, rovněž v Klubu OKO. Vystoupí architekt Aleš Burian, který poskytne informace o návrhu přestavby Smetanova náměstí, která je v současné době projednávána pracovní skupinou města. Studii zpracovala Architektonická kancelář Burian-Křivinka, podle jejíhož návrhu bylo již dříve upraveno Havlíčkovo náměstí.

Chtějí vyvolat zájem

„Očekáváme, že poskytnutím zásadních informací o připravovaných změnách a nastíněním alternativních pohledů vyvoláme širokou diskusi zejména té části veřejnosti, které se tyto změny budou bezprostředně dotýkat,“ shrnul záměr setkání Schneider.

Veřejné rozpravy o budoucí podobě Smetanova náměstí jsou reakcí na nedávno dokončenou revitalizaci Havlíčkova náměstí, která se u části místních setkala s odporem, zejména kvůli odstranění parčíku.

Nedávno založený okrašlovací spolek by se chtěl věnovat péči o vzhled města a rozproudění veřejné debaty. Zájemci naleznou informace o spolku na webusites.google.com/site/budoucnosthb, kde si mohou prohlédnout studii nové podoby Smetanova náměstí.