Jeho zbytky ležely několik měsíců bez povšimnutí a pomalu zarůstaly trávou. Snad po půl roce rozlámaný kříž zmizel. Až přišla sobota 11. června 2011, uplynulo tedy 18 měsíců a kříž opět stojí na svém místě.

Iniciátorem všeho byl Martin Mühlfait z Nové Vsi, který začal jednat. Za pomoci svého bratra Tomáše kusy kamene odvezl domů, kde je spojil dohromady. Práce to nebyla jednoduchá, bylo třeba jednotlivé kusy zvrtat, spojit čepy a lepidlem.

Sám Mühlfait k tomu řekl: „Kdybych měl dostatek peněz, nechal bych horní část udělat kameníkem, ale na to jsem neměl finance a nikdo jiný by to nezaplatil, proto jsme si s tím vyhráli sami.“

Třetím do party, kterým se zničeného kříže zželelo, byl Luděk Krupauer, rovněž z Nové Vsi, který bez nároků na odměnu pospravovaný kříž převezl traktorem na místo a pomocí lžíce bagru usadil. A tak se památka, s již nezřetelně vytesaným letopočtem 1823, díky třem ochotným lidem opět rozhlíží po krajině.

Jiří Víšek